Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Grønn tur - Værste

turen stengte 20. sep

Turen passer for alle. Også for deg uten erfaring med kart og kompass. Kun lette stigninger på asfalt, grus, skogsveier og gode stier omed med lett tilgjengelige poster. Passer fint med barnevogn og bevegelseshemmede.

Fra mekanisk verksted til byutviklingsarena

Fra 1860-tallet begynte en etablering som til slutt gjorde at man ikke så skogen for bare sagbruk i Fredrikstad-distriktet. Denne etableringen fant sted 20 år før Østfoldbanen ble anlagt, og sagbrukseierne fikk tidlig erfare hvor tungvint det var å ha nærmeste verksted for reparasjon av maskinene sine i Oslo. Dette var bakgrunnen for at brødrene Jens og Andreas Jensen og Knud Dahl etablerte Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) i 1870. De representerte Myrens Verksted i Kristiania som på denne tiden var en av landets ledende leverandører av sagbruks- og høvlerimaskiner.

FMV vokste fort, både som servicebedrift for sagbrukene, og som leverandør av verkstedtjenester til det øvrige næringslivet i nedre-Glommaregionen. Etter hvert ble det bygget stasjonære dampmaskiner, lokomobiler, skipspumper, kjerrater, kraner, jernbanevogner, teglverksmaskiner og maskiner til møller, tresliperier og kjemiske fabrikker.

FMV – største skipsverft i Skandinavia
I historisk sammenheng vil "Værste" først og fremst bli husket som et meget stort skipsverft, i perioder faktisk størst i Skandinavia. Fra 1873 til 1987 ble 443 skip bygget her. Alt fra passasjerskip, lasteskip og store tankbåter, til havforskningsfartøy, torpedobåter og spesialiteten, hvalbåter. Etter hvert ble "Værste" kjent for sin dampmotor og "kjelene på dekk" som ga skipene større lastevolum. Det største skipet levert av FMV var på 132.250 DWT.

På det meste jobbet 2.500 menn og kvinner på FMV. Men også en lang rekke underleverandører arbeidet med oppdrag for verftet, og det anslås at FMV ga arbeid til så mange som 7. - 8.000 mennesker på det meste.

Revitalisering av området med Værste AS
I desember 1998 solgte Kværner Eiendom AS det vesentlige av bygninger og tomteområder til et nystartet selskap etablert av en gruppe lokale eiere og investorer. Det nye selskapet, som betegnende nok tok navnet Værste AS, ble etablert med formål å revitalisere det enorme området til beste for Fredrikstad og byens innbyggere. 

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Grønn tur - Værste enda.