Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Freidig (Trondheim)

sesongen er avsluttet

FREIDIGS TURORIENTERING 2020

Freidig har over 50 års erfaring i å arrangere tur-orientering i Trondheim, og vi gir turgåere muligheter til å ferdes trygt og opplevelsesrikt i skog og mark uten å være bundet av veier, stier og skilting. Turorientering skal være for alle
- uansett alder og fysisk form.

SMITTEVERN

Husk viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning.

OMRÅDER, KART OG POSTER

I år er tur-o-poster fordelt på kartene Geitfjellet, Gråkallen og Rønningen. Det er totalt 105 poster på disse tre kartene, og i tillegg er det tre mini-tur-o kart med totalt 30 poster som er godt egnet for familier og som er spesielt laget for barn, men som selvfølgelig er åpne for alle. De tre områdene med mini-tur-o er: Sverresborg, Kyvannet og Granåsen. I tillegg kan turen Ilsvikøra lastes ned gratis fra turorientering.no, og denne er definert som «grønn tur». Dette betyr at postene egner seg for nybegynnere, er barnevennlige, og ikke spesielt fysisk krevende. Turen i Ilsvikøra er både barnevogn og rullestolvennlig.

Postene er trykt på kartene mens selve postbeskrivelsen står på kontrollkortet. Postflaggene i terrenget er merket med oransje og hvite postflagg, og disse blir hengt opp direkte på postdetaljen eller godt synlig fra denne. I Ilsvikøra er postflaggene byttet ut med stolper som er mer robuste for bruk i bynære strøk. Postene er gitt en poengverdi etter en skala fra 1 til 6, der o-teknisk vanskelighetsgrad og fysisk innsats for å komme til posten, er forsøkt vurdert. Start- og sluttdatoer for postene er angitt på kontrollkortet.

For dere som er nybegynnere, finnes det et introduksjonskurs i bruk av kart og kompass på http://nof-orientering.org/. På www.orientering.no/om-idretten/kart/kartnormer/ vil du nederst på høyre side finne lenken: NOF KARTTEGN 2010-.pdf hvor du finner en fin oversikt over de ulike detaljene som er å finne på orienteringskartet.

 

KONTROLLKORT, KODER OG LØSNINGSORD

På alle postflagg er det en kode som består av tre bokstaver. Postkoden skrives på kontrollkortet og er beviset på at du har vært på posten. Mini-tur-o har det samme systemet, men her er det også et løsningsord. Bruk siste bokstav av postkoden og sett sammen de ti bokstavene til løsningsordet. I år er det navnet på fugler som lever i norsk natur du skal komme fram til.

Registrer gjerne postbesøket på nettstedet: http://turorientering.no/freidig. Første gang du bruker nettstedet må du opprette en ny bruker, og deretter kan du registrere postkoder etter hvert som du har besøkt nye poster.

Ved adresseendring/navneendring kan du notere dette på kontrollkortet. Navneendring er kun av interesse om du samler årspoeng over en lengre periode.

 

MERKER OG PREMIER

Merket er gratis ved første gangs oppnåelse når poengkravet er oppfylt. Kravene til de ulike merkene er:

Bronse minst 100 poeng

Sølv minst 200 poeng

Gull minst 320 poeng

For deltakere som ved årets slutt er under 12 år, er poengkravet halvert, og denne aldersgruppen kan få tilsendt et diplom, i tillegg til kjøp av merke. Kravet for å få diplom er at minst én post er oppsøkt og at kontrollkortet blir sendt inn. Merk at poengkrav er halvert også for deltakere eldre enn 70 år. Poenggrensene for mini-tur-o finnes på kontrollkortet.

De påfølgende sesongene kan du få kjøpt merke for årets innsats om merkekravet er oppnådd, ved å betale kr 50,- til Freidigs bankkonto 4240 61 80322 via nettbank eller med Vipps til Freidig Orientering #114339. Husk å notere ned navnet ditt og hva innbetalingen gjelder i meldingsfeltet, noter også ned betalingsdato og hva det gjelder på kontrollkortet. Du kan også bestille merke direkte på e-post til turo@freidig.idrett.no, der du oppgir ditt poengtall og viser til nettregistrering, samt sender bekreftelse på at du har betalt.

Når sesongen er over - og seinest 1. november - sendes kontrollkortet til:

Freidig Tur-o v/ Simon Lund Eikrem, Ellefsens vei 7, 7020 Trondheim

Dersom kontrollkortene sendes inn innen den oppgitte fristen, kan vi rekke å sende ut premier, merker og diplomer før jul. Kontrollkortet er deltakerbevis for én person, og dersom flere i familien deltar og ønsker å kjøpe merker og premier, må også de kjøpe kontrollkort. De kan bestilles per e-post til: turo@freidig.idrett.no, og koster kr. 50,- per stk. Kontrollkort kan kopieres, men for å få dette godkjent må det noteres i egen rubrikk på kontrollkortet hvilket beløp som er innbetalt og når betalingen skjedde. Noter i kommentarfeltet ved innbetaling hva betalingen gjelder. For nærmere informasjon om årspoeng og NOFs årsplaketter se vår hjemmeside.

 

TILBAKEMELDING

Freidigs o-avdeling vil svært gjerne høre din mening om årets arrangement. Vi som arbeider i tur-o-utvalget, er alltid interessert i å få vite hva brukerne mener om vårt opplegg. Selvsagt gleder vi oss over ros, men det er enda viktigere for oss å få forslag til andre måter å gjøre ting på. Dette kan enten gjøres med en kommentar på kontrollkortet eller i turbloggen. Du kan også sende e-post eller sms til en av kontaktpersonene. Vi ber om at informasjon om manglende postflagg, poster ved reir, feil, samt tapt og funnet sendes til turo@freidig.idrett.no. Meldinger som er nyttige for andre tur-o-deltakere vil bli lagt ut som nyheter på våre nettsider. Turopplevelser og erfaringer kan også deles med andre via turbloggen på http://turorientering.no/freidig. Ekstra kart og kontrollkort kan også bestilles direkte på vår e-post: turo@freidig.idrett.no.

Kontaktinfo Freidigs tur-o utvalg: turo@freidig.idrett.no eventuelt

Leder Simon Lund Eikrem Tlf.: 90955255 E-post: simon.eikrem@trondheim.kommune.no