Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Busterudvangen

Busterudvangen Dette er en av de få seterstedene som ikke har navn etter en gard i bygda.  Navnet Busterud betyr antagelig en rydning der det er plantet ”bustegras”, som skal være ei bestemt plante, eller uttrykk for skralt beite.
Rydningen var i alle fall god nok som setervang, for det var strid om retten til å setre.  Jon Sørum og Gudbrand Olstad hadde dyra her omkring 1780.  I 1783 ble det forlik om at også Vestigarn Gjeri skulle få setre her.  Gjerigarda hadde til da hatt seter ved Hakadalsgruva (Myrgruva), men måtte flytte pga. gruvedrifta.

Det var i hovedsak Olstadgarda som hadde hevd på setring på Busterudvangen.  Det var nok full seterdrift med ysting av ost og kinning av smør.  Rundt midten av 1800-tallet var Jens og Marie Horkaberget seterfolk her.  Tidlig i 1860-åra skal sønnen Kristian ha overtatt ei tid før setra ble nedlagt.

Seterhusa er for lengst borte.  Tømmerkoia som står her nå, ble satt opp omkring 1920 som husvære for skogsarbeidere.  Den hadde da overnattingsplass for fire mann.  Arbeidsuka var fra mandags mårran til lørdags eftan.  I helga dro de til bygda.  Ei tid sto det også en enkel stall her til husly for hesta når hogsten var ekstra langt unna.  Vanligvis dro tømmerkjørera ned til saga hver dag. På 1960-tallet kom skogsbilvegene, og med det slutten på kojelivet.

Fra 1970-åra er hytta utlånt til Gjerdrum orienteringslag.

Turer i nærheten av kulturminnet