Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Tur-o Bergersetra 2021 B

turen stengte 25. okt

Kartet er 1:10 000 med 5 m ekvidistanse. Nord er opp på kartet når det holdes slik at teksten kan leses normalt.

Oppgitte koordinater er til parkeringsplassen i vegkrysset østsørøst for den vestre P-plassen markert på kartet. Avkjøringa fra fylkesvei 201 til denne plassen er merket med et skilt med "skiløyper" og veien går gjennom kartet på turen Bergersetra A. Det er som det framgår av kartet flere andre mulige steder å parkere, både med innkjøring langs samme vei, og med avkjøringer fra Fv201 vest og øst for denne veien. Avkjøringa fra Fv201 til den østre parkeringsplassen markert på kartet er fra Vollstadvika.

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Tur-o Bergersetra 2021 B enda.