Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hadeland OL

sesongen er avsluttet

Velkomment til TurOrientering - Hadelandstrimmen


================
Du kjøper pose med kart og annet materiell på
følgende steder:
Shell på Harestua
Lygnasæter (bensinstasjonen)
Intersport Branbu
Intersport Gran

 

TUR-ORIENTERING

Velkommen til Hadelandstrimmen 2021

        

I posen finner du kart som dekker: 

- Harestulia          Harestua          10 poster         ute fra 12. mai til 30. september

 -Klypen               Grua               10 poster         ute fra 12. mai til 30. september

 -Skøyenåsen        Lunner            10 poster         ute fra 12. mai til 30. september

- Åstjern               Brandbu          12 poster         ute fra 1. juni til 30. september

- Lygna (Stolpejaktenkartet)          15 poster         ute fra 1. juni til 30. september

-Gulsjø/Hennung  Brandbu            5 poster         ute fra 1. juni til 30. september

- Topposter                                                 5 poster         ute fra 1. juni til 30. september

- Kano-o               Fjorda                  6 poster         ute fra 1. juli til 30. september

Alle postene er nummerert, på postene står det i tillegg en kontrollkode på 3 bokstaver. Før disse kontrollkodene inn på kontrollkortet, og send det inn når du er ferdig med alle skogsturene eller benytt internett  til å legge inn kodene (se egen informasjon om dette). Ekstra kontrollkort kan kjøpes for kr 50,-  per kort dersom flere ønsker å ta turen sammen.

Ved bruk av internett skal du gå inn på turorientering.no.   Eget brukernavn/passord fra tidligere sesonger kan benyttes videre.   For nye internettbrukere viser vi til eget ark med informasjon.  

Vi har vært så heldige å få bruke Klypenkarten som er helt nytt og ferdig synfart i våres. Harestulia var nytt i 2020. Nytt av året er nostalgikartet Gulsjø/Hennung. Her ble det løpt NM i 1970. Enkelte av NM-postene er synlige på kartet, men tur-o poster er lagt på enklere på detaljer.  På  2 av kartene er det relativt enkle poster på terreng/kart som ligger ‘i bygda’:  Harestulia og Skøyenåsen. I tillegg er det lagt en del enkle poster på Lygna sør.  Både Harestulia og Lygna sør har samme kart som stolpejakten og noen postplasseringer er de samme eller nær hverandre. Dess høyere poeng en post gir, dess mer krevende. Merkekravene for deltakere til og med 14 år er satt lavere enn for deltakere fra og med 15 år.    Det samme gjelder deltakere som har fylt 70 år.  De 5 topp-postene gir 5  eller 10 poeng hver.  De seks kanopostene gir 5 eller 10  poeng hver.  Maksimal poengsum (uten turmarsjer) er 187.

Generelt anmoder vi om hensynsfull fremferd i skogen.  Vis også hensyn ved kjøring og parkering.  Husk at ferdsel over dyrket mark ikke er tillatt.

Også i år gir marsjer i regi av  Hadeland Marsjklubb poeng. Marsjklubbens turmarsjer gir 0,5 poeng per km gjennomfort marsj,  maksimalt kan 10 poeng benyttes i Hadelandstrimmen.  Før opp marsj og oppnådde marsjpoeng på skjemaet bak.   

Merkekravene for Hadelandstrimmen 2021 er som følger :

     t.o.m. 14år og f.o.m.70 årà  |   f.om. 15år

     Bronsemerke          50              |      80  poeng       Bronseplakett             oppnådd gullkravet 5 ganger

     Sølvmerke              70              |    100  poeng       Sølvplakett                 oppnådd gullkravet 10 ganger

     Gullmerke              85              |    130  poeng       Gullplakett                  oppnådd gullkravet 15 ganger

            20 års plakett             oppnådd gullkravet 20 ganger

            Tilsvarende merke for 25-30-35 års deltagelse

Oppnådde merker og plaketter sendes gratis ved innsendt og godkjent kontrollkort.   Innleveringsfristen er 15. oktober 2021.     Dersom det er noe du lurer på vedrørende årets Hadelandstrim kontakt  Hege Heiberg  på e-post heiberg.hege@gmail.com eller mobil 915 93 493

Vi ønsker nye og gamle turorienterere velkommen til årets Hadelandstrim og flotte turer i skog og mark.

Tur-o-komiteen