Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Blå tur ved Holevannet i Aremark

turen stengte 22. sep

Turen er i hovedsak blå med poster langs stier og langs bredden av tjern og vann. To poster
i det nordvestre hjørnet, post 6 og 7, kan klassifiseres som røde, men det er liten risiko for å
bomme på disse selv uten stier da tjernet og toppen de ligger på er lett synlig på avstand.

PARKERING. Parkeringen ligger utenfor kartet i syd. Kjør riksvei 21 mot Aremark og sving
inn på Torpedalsveien ved Årbukrysset, skiltet mot Håkanby. Etter et par km svinger man av
til høyre, skiltet mot Ny-Plast. Parker på grusplassen ved veien på nedsiden av
fabrikkanlegget. Veien fortsetter som bomvei videre innover.

Ikke kjør lenger inn selv om bommern er åpen da den kan være låst på tilbaketuren..
Området er et flott skogsterreng med mange små tjern og vann. De fleste av posten er lagt i
tilknytning til stier og vann og byr derfor på enkel orientering. Av den grunn har vi valgt å
klasifisere turen som blå, selv om to poster mot slutten er av rød gradering.

Det er en fin rasteplass med åpen hytte ved Asketjern som man passerer. Vi har også
merket en fin badeplass/badestrand (B) ved Holevannet og en enklere rasteplass med bord
(R) ved et lite tjern sør-sørøst for Holevannet. Det er også fine muligheter for en rast ved de
forskjellige postene.

Kartet over området er dessverre ikke synfart de senere år og enkelte stier har derfor grodd
igjen og nye har kommet til. Vi har valgt å angi 3 nye stier med rød stiplet linje. Vær
oppmerksom på at disse ikke er synfart og kontrollert mot kartet, men bare grovtegnet inn for
å vise muligheten og retningen man går i.

Mot siste post (8) vil man passere ei fin beverhytte i strandkanten bare få meter fra stien og
området rundt viser med tydelighet hvem som styrer der i skogen. Barkede løvtrær ligger felt
hulter til bulter og viser at her har det vært jobbet iherdig. Ta hensyn og forstyrr dyrene minst
mulig når dere passerer mot posten. Pass spesielt på å ha hunder under kontroll.

God tur.

Området turen går i

Kulturminner i nærheten

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Blå tur ved Holevannet i Aremark enda.