Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Svart tur i Prestebakkefjella

turen er åpen
Kartside for Svart tur i Prestebakkefjella
Forhåndsvisning av kartside du får ved kjøp av turen.

Turorientering  2021 – Prestebakkefjella syd

Tiltak mot Korona-smitte:
Det er viktig at alle som er på tur-o tar forholdsregler mot Korona-smitte. Vi oppfordrer derfor alle om ikke å
berøre bøttene, men lese av koden på avstand. Møter man andre på smale stier så gå til siden og hold
avstand. Er det mange ute på samme runde så vurder å dra til et annet område og heller komme tilbake
noen dager senere. Vi oppfordrer samtidig alle til å følge med på myndighetens anbefalinger og følge disse.

Vi oppfordrer samtidig alle om å følge forbudet mot åpen ild i skog og mark og ikke tenne opp bål eller grill.
 

Parkering
Kjør til Prestebakke og videre 2 km sydover  til Doktorsætre mot Kornsjø. Her er det en stor parkeringsplass på høyre side i starten på Bøhnsletta.   Fint om dere tar posten herfra, så unngår vi trafikk på veien inn  til Trestikke (Kobbelund)  lenger nord.

Kart
Kartet er fra 1993 og  de gul/grønne  fargene  stemmer ikke.   De gule feltene for hogstfelt er i dag bevokst med ganske høy skog.  Noen nye hogstfeltet er kommet til – spesielt mellom post 36-37.  Ellers har området   fine og  åpne furumoer.  De inntegna stiene kan enkelte steder være vanskelig å følge og så har det kommet til en del nye tråkk. 

Prestebakkefjella naturreservat strekker seg inn til post 34 - 35 - 36 i nordøst (reservatgrensen er vist på kartet med grønn linje). Den skraverte  myra med de to tjerna er spesielt viktige for verneområdet – unngå tråkk her. Langs åsen mellom post 35 og 36  er det et tydelig tråkk som er lett å følge  noen høydekurver opp  fra myra.

Turen er klassifisert som sort.  Det er litt varierende vanskelighetssgrad på postene, men det er helt klart viktig med kompass- og kartforståelse.

Forslag til oppdeling  i to turer med samme utgangspunkt:

Post 31-36 - en tur.  Post 37-40 - en annen tur.  Her tas post 37 fra vest og man slipper hogstfeltet mellom post 36-37.

Strekket mellom post 37 og 38 passerer bekken fra Vardåstjern.  Her er det lettest å passere rett vest for post 37.  Myra sydover  er meget våt.

Det er en god del spor etter villsvin i  terrenget.

Ønsker dere god tur og fine naturopplevelser!

 

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Svart tur i Prestebakkefjella enda.