Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hamar OK og Vang OL - turtraver'n

sesongen er avsluttet

GOD SOMMER 2019 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n 2019 inneholder 6 kart med poster Oversikt over når de forskjellige postene står ute følger under. Turtraver'n 2019 kan også kjøpes på enkelte lokale utsalgssteder.

KART OG POSTER:

Furuberget, målestokk 1:7500, 5m ekvidistanse.

Post 1-10 står ute 29.april - 30. juli.
Post 31-35 står ute 1.august - 30. september.

Frøbergsberget, målestokk 1:5000, 5m ekvidistanse.

Post 36-40 står ute 1.august - 30. september.

Imerslundmarka, målestokk 1:10000, 2,5m ekvidistanse.

Post 16-22 står ute 29.april - 30. juli.

Greftenmoen, målestokk 1:10000, 2,5m ekvidistanse.

Post 11-15 står ute 29.april - 30. juli.
Post 41-45 står ute 1.august - 30. september.

Gåsbu, målestokk 1:10000 i A3-format, 5m ekvidistanse.

Post 23-30 står ute 25. mai - 30. september.
Post 46-55 står ute 1.august - 30. september.

Tørbustilen, målestokk 1:10000, 5m ekvidistanse.

Post 56-60 står ute 1.august - 30. september.

 

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Klippetang finner dere inne i skjermen (kanna). Kode for nettbasert deltagelse henger på utsiden. Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

SPESIELLE OPPLYSNINGER:

- Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring.
- I år prøver vi to nye områder. Greftenmoen og Tørbustilen erstatter Ilseng og Brumundkampen.

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt.

Får dere lyst på mer orientering, anbefales det å prøve et uhøytidelig trenings-o-løp arrangert av Hamar OK eller Vang OL. Se  klubbenes hjemmesider, hamarok.no eller vangol.no.

FEIL VED POSTER:

Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Odd Erik Jordheim tlf. 928 30 326(Vang OL) eller Ole Christian Bang tlf. 951 43 466 (Hamar OK).

AVSLUTNING:

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Gubbestua, Frøbergsberget, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.

Hilsen Turtraver’n.