Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hamar OK og Vang OL - turtraver'n

sesongen er i gang

GOD SOMMER 2021 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n-konvolutten inneholder 6 kart med poster inntegnet og et klippekort.  En kan også registrere seg og kjøpe turer via nettet: www.turorientering.no .

KART OG POSTER:

Område           Målestokk   Ekvidistanse   Poster              Sesong
Furuberget            1:7500       5m                1-10          1.mai - 1. august
Furuberget            1:7500       5m              31-35     2.august - 17.oktober
Frøbergsberget     1:5000       5m              36-40     2.august - 17.oktober
Imerslundmarka  1:10000     2,5m             16-22          1.mai - 1. august
Greftenmoen       1:10000     2,5m             11-15          1.mai - 1. august
Greftenmoen       1:10000     2,5m             41-45     2.august - 20. september
Gåsbu                  1:10000       5m             23-30        26. mai - 20. september
Gåsbu                  1:10000       5m             46-55      2.august - 20. september
Tørbustilen           1:10000       5m             56-60      2.august - 20. september

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Kode for nettbasert deltagelse henger på utsiden. Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

KLIPPEKORTET:
På klippekortet står postens nummer, beskrivelse av postdetaljen og poengverdi. I postbeskrivelsen betyr N nord, Ø øst, S syd og V vest. Kodene registreres her på turorientering.no innen 22. oktober. Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: olebang66@gmail.com.

SPESIELLE OPPLYSNINGER:
- Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring.

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt.

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:
Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:
GULL = 450 poeng, SØLV = 350 poeng, BRONSE = 250 poeng.
Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om klippekortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere).

Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger, SØLV = gullmerkekrav 10 ganger, GULL = gullmerkekrav 15 ganger, 20-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 20 ganger, 25-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 25 ganger, 30-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 30 ganger, osv.

Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:
Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Ole Christian Bang tlf. 951 43 466 (Hamar OK).

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Gubbestua, Frøbergsberget, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Påmelding til Ole Christian Bang (olebang66@gmail.com) innen 22. oktober. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.

Hilsen Turtraver’n.