Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Furuberget Vår/Høst

turen stengte 11. okt

GOD SOMMER 2020 – SOM TURTRAVER!

Turtraver’n-konvolutten inneholder 6 kart med poster inntegnet og et klippekort.  En kan også registrere seg og kjøpe turer via nettet: www.turorientering.no . 

KART OG POSTER:
Område             Målestokk    Ekvidistanse     Poster    Sesong
Furuberget              1:7500        5m            1-10    01.mai - 31. juli, 31-35     1.august – 11.oktober
Frøbergsberget       1:5000        5m          36-40     1.august – 11.oktober
Imerslundmarka    1:10000        2,5m        16-22    01.mai - 31. juli
Greftenmoen         1:10000        2,5m        11-15    01.mai - 31. juli, 41-45     1.august - 20. september
Gåsbu  (A3-kart)   1:10000        5m          23-30     25. mai - 20. september,  46-55     1.august - 20. september
Tørbustilen             1:10000        5m         56-60     1.august - 20. september

Postene er merket i terrenget med en spesialskjerm (kanne) i rødt og hvitt. Kode for nettbasert deltagelse henger på utsiden. Vi ber dere være forsiktige med postmateriellet.

KLIPPEKORTET:
På klippekortet står postens nummer, beskrivelse av postdetaljen og poengverdi. I postbeskrivelsen betyr N nord, Ø øst, S syd og V vest. På baksiden av klippekortet finner dere felles tegnforklaring for alle kartene. Ekstra klippekort til alle i familien kan kjøpes der dere kjøpte konvolutten. Skriv navn på kortet med en gang, så er det sjanse for å få det igjen hvis det mistes. Kortet kan sendes inn for registrering til Turtraver’n v/Ole Christian Bang Fridtjof Nansens gate, 16 2319 Hamar, innen 15. oktober. Kun ett navn pr. kort registreres. Hvis dere vil ha oversikt over tidligere registreringer, kan dere få utskrift fra vår database ved henvendelse på e-mail: olebang66@gmail.com.

 
- KORONA-info. På grunn av koronasituasjonen er det berøringsfri «stempling» i år. Det er ikke klippetenger. I stedet for å klippe, må koden noteres på klippekortet. Det er satt av plass i feltet for postens nummer
  

SPESIELLE OPPLYSNINGER:
- Det kan være enkelte nye hogstfelt som er kommet etter siste synfaring. 
- På baksiden av denne deltager-informasjonen er et oversiktskart over årets Turtraver-kart. 
- Anbefalt parkering i Imerslundmarka er merket på kartet.

Vennligst unngå privat eiendom og private veger ved parkering. All ferdsel på dyrket mark er forbudt. 

POENG / MERKER / PLAKETTER / DIPLOMER:
Maksimal poengsum som kan oppnås er 480. Kravene til Turtraver’n-merkene er:
GULL = 450 poeng, SØLV = 350 poeng, BRONSE = 250 poeng.
Første gang merkekravet oppfylles får man merket gratis, om klippekortet blir innsendt, (men man får ikke sølv hvis man har fått gullmerket tidligere, eller bronse hvis man har fått sølvmerket tidligere). 
Kravene til plaketter er: BRONSE = gullmerkekrav 5 ganger, SØLV = gullmerkekrav 10 ganger, GULL = gullmerkekrav 15 ganger, 20-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 20 ganger, 25-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 25 ganger, 30-ÅRS-PLAKETT = gullmerkekrav 30 ganger, osv.
Deltagerdiplom får dere utskrevet på hyggekvelden, om dere kommer dit.

FEIL VED POSTER:
Hvis en post er borte, eller noe mangler, noter datoen, (godtas som kvittering), og meld fra snarest til: Odd Erik Jordheim tlf. 928 30 326(Vang OL) eller Ole Christian Bang tlf. 951 43 466 (Hamar OK).

Torsdag 29. oktober 2020 kl. 1800 avholdes hyggekveld på Gubbestua, Frøbergsberget, med gjennomgang og diskusjon av løypene, utdeling av merker, plaketter og diplomer. Vennligst avmerk på klippekortet om dere ønsker å komme. Vi håper å møte dere og dele ut premier/diplomer på avslutningen. Som tidligere blir de ikke ettersendt.


Hilsen Turtraver’n.

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Furuberget Vår/Høst enda.