Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Den engelske park

Parken grenser til Prinsessalléen i syd og vest, borettslaget Casinetto i øst (ble bygget på en del av parken 1981-83), og i nord til Skøyen hovedgård.

Den midtre delen av parken er gjerdet inn som privat, og denne stelles som park. De ytre, offentlig tilgjengelige delene av parken er skog og naturpark med gangstier.

Parken ble anlagt i 1860-årene, da August Andresen Butenschøn eide Skøyen Hovedgård. Dammen i parken har fått folkelig navn «Butensjøen» etter ham.

Navnet Den engelske park, som brukes på kart, offentlige dokumenter og i dagligtale, stammer fra en artikkel i tidsskriftet Byminner på 1970-tallet, og ble altså ikke brukt om parken opprinnelig. Den parkstilen med myke linjer og tilpasning til landskapet som ble utviklet i England fra første halvdel av 1700-tallet (som motsetning til den barokke hagestilen), var blitt en etablert internasjonal parkstil da parken ble anlagt. Flere andre parker i Oslo er anlagt i landskapsstil, fra denne perioden ofte karakterisert som viktoriansk etter dronning Victoria, eller romantisk. Det er derfor svakt grunnlag for at denne parken skal kalles Den engelske park.

I parken finnes fin edelløvskog med alm, eik og ask, og et rikt fugleliv, blant andre nattergal og kattugle.

Kilde: www.wikipedia.no

Turer i nærheten av kulturminnet

Heming Orientering har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.