Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Smia på Gaustad gård

Gaustad gård var en av de største gårdene i Vestre Aker sogn med røtter tilbake til middelalderen. I forbindelse med utbygging av vei og sykehus er den nå så godt som forsvunnet.

Gården ble overtatt av staten i 1847 som anla Gaustad sykehus på gårdens grunn (åpnet 1855). Gården ble da brukt til å forsyne sykehuset med matvarer og samtidig ble den brukt som ledd i behandlingen av de syke.

Da Ringveien ble bygget i 1963, delte den gården Gaustad. På sydsiden av veien lå beitemarkene og på nordsiden av veien selve gården. For å få dyrene til og fra beitemarkene hver morgen og kveld, ble kuflokken på opptil 90 dyr drevet langs Slemdalsveien som går i bro over Ringveien.

Da det nye Rikshospitalet ble bygget i 1994 måtte Gaustad gård rives under store protester. Det som er igjen av selve gården nå er smia (det lille røde huset) og tårnklokken som sammen med forpakterboligen ble flyttet noen hundremeter til der de står nå.

Kilde: https://www.oslobyleksikon.no/side/Gaustad_gård

Turer i nærheten av kulturminnet