Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Husebyskogen

turer stengte 1. jun

Husebyskogen (også kalt «Stubbers») eller Gardeskogen er et grøntareal som ligger på Huseby i Oslo. Området brukes som friareal for Oslo befolkning og som øvingsområde for Hans Majestet Kongens Garde (Huseby leir).

Husebyskogen var opprinnelig ca. 400 mål. I en periode da Forsvaret solgte ut store eiendommer i 2004 ble to store arealer av Husebyskogen solgt til hhv Høegh eiendom og USAs ambassade. Etter dette lovet politikerne i bystyret å verne restarealet.

Husebyskogen består av ulike naturtyper som edelløvskog, svartorsumpskog, slåttemark og eng og grenser til den nasjonalt verneverdige Mærradalen. Området inneholder mye verdifullt biologisk mangfold; mange rødlistede arter og prioriterte naturtyper. 99 fuglearter er registrert.

Husebyskogen brukes mye av lokale skoler og idrettsforeninger og betraktes som en av Oslos viktigste grønne lunger.

https://no.wikipedia.org/wiki/Husebyskogen

Turer i området