Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post 15SY

posten er tilgjenglig

Flystripa, Skavanger

Husk smittevern, ikke bli stående ved posten, hold avstand til andre.

Flystripa på Skavanger er en for lengst nedlagt småflyplass. Dette er et viktig nærfriluftsområde for Skavanger, men området er stedvis sterkt gjengrodd. Kongsberg kommune er grunneier og har begynt en tilrettelegging der hensyn til både friluftsliv og viktige naturmiljøer skal ivaretas. Dette betyr parkmessig skjøtsel av noen arealer, mer fri utvikling av vegetasjon i andre arealer. Bygninger fra både flystripa og tømmerfløtingen skal vedlikeholdes. Posten henger ved elvebredden i sørenden av den gamle flystripa, og her var det sjøflyopptak da flystripa var i drift.

Posten kan tas med sykkel, til fots, i rullestol eller barnevogn.

Ta et bilde, del på Instagram, tagg med #sykkelpostkongsberg.

Det foretas premiering gjennom sesongen – både for deltakelse og for bilder.

Posten henger ute fra fredag 4. juni.

Ved spørsmål kan du sende en e-post til sekanger@online.no.

Posten i turer