Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post 25SY

posten er tilgjenglig

Kroksbekk

Husk smittevern, ikke bli stående ved posten, hold avstand til andre.

Skogområdene nord for Skrimfjella har tradisjonelt vært seterområder for gårder på vestsida av Numedalslågen fra Hedenstad kirke og til Efteløt. Om lag 40 gårdsbruk har hatt setre i dette området med betydelig utmarksbeite og seterslått. Fortsatt er dette et område med aktivt utmarksbeite og derfor med båndtvang for hund ut over normal båndtvangsperiode. I dag er setrene mest i bruk til fritidsformål, men de utgjør fortsatt viktige elementer i kultur- og naturlandskapet. Posten henger ved veikryss der det går vei opp til både Rønsetra og Hoensetra.

Posten kan tas med sykkel, til fots, i rullestol eller barnevogn.

Ta et bilde, del på Instagram, tagg med #sykkelpostkongsberg.

Det foretas premiering gjennom sesongen – både for deltakelse og for bilder.

Posten henger ute fra fredag 23. juli.

Ved spørsmål kan du sende en e-post til sekanger@online.no.

Posten i turer