Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post 7SY

posten er tilgjenglig

Bævergrenda

Husk smittevern, ikke bli stående ved posten, hold avstand til andre.

Bævergrenda har sitt navn etter Bæver gård sør i Bævergrenda. Grendebok for Bævergrenda forteller at det har vært bosetting i dette området i minst 300 år. Nord i Bævergrenda er det stort sett slutt på dyrka mark ut mot Lågen, og skogen i dette området står på store grus- og sandavsetninger fra istda. Kvartærgeologisk beskrivelse sier at dette området er ei deltaflate med dødisgroper. Rett sørvest for posten er det ei stor grop der det lå en isrest og smeltet ved slutten av siste istid. Posten henger i en avkjøring til en driftsvei. Det går an å sykle på veiene på grusmoene ut mot Lågen. Det er også mulig å krysse Lågen på demning ved Pikerfoss.

Posten kan tas med sykkel, til fots, i rullestol eller barnevogn.

Ta et bilde, del på Instagram, tagg med #sykkelpostkongsberg.

Det foretas premiering gjennom sesongen – både for deltakelse og for bilder.

Posten henger ute fra fredag 7. mai.

Ved spørsmål kan du sende en e-post til sekanger@online.no.

Posten i turer