Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Svart løype er klar

Info fra postopphengeren:
Nå er også postene på kartet Vestknabben hengt opp, og det er bart i terrenget.
Det er viktig å merke seg at ekvidistansen er 10 meter. Dermed er det ganske mye brattere enn det ser ut på kartet en del steder. Ved post 68 er det svært bratt, også under selve stupet. Posten kan sees fra stien, så man behøver ikke å risikere helsa ved å gå på langs i skråningen.
Løypa byr på noen fantastiske utsyn i alle himmelretninger. Jeg kan for eksempel anbefale en liten stopp på benken ved post 72 med utsyn mot Vestskauen og Skoger. Fra kollen ovenfor post 73 ser du mot Konnerud, Finnemarka og Oslo. Hvis du tar veivalget om Kikkut ned mot post 75, åpner utsikten seg mot nordvest. Ved post 73 er det for øvrig gratis tak over hodet for en. Overnatting med solnedgang over Leitjernshøgda anbefales! Orrhanene sørger for morgenrevelje nå på våren.

Ellers ligger postene i et område hvor det er lite ferdsel. Stiene er derfor utydelige noen steder. De er stort sett greie å følge når man først har funnet dem, men det er nok fullt mulig å krysse dem uten at man merker det.
På Vestknabben henger en turorienteringspost på selve topp-punktet. Denne er imidlertid hengt opp av en annen arrangør. Post 71 henger litt vest for toppen, under stup, som angitt i postbeskrivelsen.

Endelig nevner jeg at det nok kan være problem å krysse Bremsetjern/sumpen etter post 75 hvis det har regnet mye. Den broa som er markert på kartet, er borte, men foreløpig er det en steinbanke litt lengre øst der man kan gå tørrskodd over.