Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Mange muligheter for turO-deltagelse

De fleste av dere kjenner til mosjonsopplegget hos de aktive klubbene i Drammen og omegn. I disse ferietider er det også greit å minne om den offisielle arrangøroversikten på turorientering.no : http://turorientering.no/arrangorer/

Stolpejakt 2 er satt ut

Stolpejakt nr 2 står nå klar, en dag tidligere enn først antatt😊

Kart kan lastes ned gratis her på turportalen eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret.

God tur!

Stolpeproduksjon

Som en følge av svinn (sabotasje) og slitasje må vi av og til få inn nytt materiell. I dag har det blitt produsert nye stolper til Stolpejakten.

Gjerdestolper kuttes i riktig lengde. Deretter er det påføring av markeringstape samt kodeplate på toppen. Nytt av året er at vi også lager gjennomgående hull for stålwire, som et tiltak for å redusere svinnet.

Gode muligheter for bynært friluftsliv.

For de som har med barn på tur kan det være greit å starte med de 32 postene vi har ute på kartene «Lysløypa» og «Hallermoen-Haukås».

Dette er poster som har enkel adkomst, lav vanskelighetsgrad og med korte avstander imellom. Mange vil også oppleve å finne huset sitt på en av kartene. En perfekt tur i nærområdet, spesielt for familiens yngste!

Feil på kartfil Vestknabben

De som kjøper kartet Vestknabben her på turportalen vil oppleve å få tilsendt et uleselig kart; få poster, men mange hvite områder.

Har du/dere opplevd dette; send en e-post til tur@konnerud.no , så sender vi en en fullverdig kartfil i retur.

Svart løype er klar

Info fra postopphengeren:
Nå er også postene på kartet Vestknabben hengt opp, og det er bart i terrenget.
Det er viktig å merke seg at ekvidistansen er 10 meter. Dermed er det ganske mye brattere enn det ser ut på kartet en del steder. Ved post 68 er det svært bratt, også under selve stupet. Posten kan sees fra stien, så man behøver ikke å risikere helsa ved å gå på langs i skråningen.
Løypa byr på noen fantastiske utsyn i alle himmelretninger. Jeg kan for eksempel anbefale en liten stopp på benken ved post 72 med utsyn mot Vestskauen og Skoger. Fra kollen ovenfor post 73 ser du mot Konnerud, Finnemarka og Oslo. Hvis du tar veivalget om Kikkut ned mot post 75, åpner utsikten seg mot nordvest. Ved post 73 er det for øvrig gratis tak over hodet for en. Overnatting med solnedgang over Leitjernshøgda anbefales! Orrhanene sørger for morgenrevelje nå på våren.

Ellers ligger postene i et område hvor det er lite ferdsel. Stiene er derfor utydelige noen steder. De er stort sett greie å følge når man først har funnet dem, men det er nok fullt mulig å krysse dem uten at man merker det.
På Vestknabben henger en turorienteringspost på selve topp-punktet. Denne er imidlertid hengt opp av en annen arrangør. Post 71 henger litt vest for toppen, under stup, som angitt i postbeskrivelsen.

Endelig nevner jeg at det nok kan være problem å krysse Bremsetjern/sumpen etter post 75 hvis det har regnet mye. Den broa som er markert på kartet, er borte, men foreløpig er det en steinbanke litt lengre øst der man kan gå tørrskodd over.

Bedriftsorientering

Kunne du tenke deg å møte andre o-løpere til uformelle konkurranser og sosialt samvær? Buskerud Bedriftsorientering arrangerer konkurranseløp for voksne orienteringsløpere, hvor vi møtes til ca. 15 løp gjennom sommerhalvåret med fornuftige løypelengder og tilpasset vanskelighetsgrad for nybegynner, øvede og eksperter!

Se hjemmeside for mer informasjon : http://bbik.no/hovedmeny/velg-aktivitet/orientering/1fd00e1c-6989-4877-9eb6-9c0a333bfa2c

Hogst på Damåsen

Det har i løpet av vinteren vært hogst på Damåsen. Rapport fra postutsetter følger:

Hovedbekken som renner inn i Stordammen fra vest, er brukt som “skogsbilvei” for digre hogstmaskiner.

Allerede der bekken og stien fra foreslått parkering krysser, må man forsere store hauger med kvist og grener for å komme opp i bakken mot post 33. Det er spesielt ille nede i dalsøkket og i skråliene mellom post 34 og åskammen mot post 35.

Svært vanskelig å gå på kurs fra 33 til 34. Post 34 anbefales tatt fra åstoppen på sydsiden.

Resten av postene ligger vakkert til i sympatisk terreng med stort sett fin bunn. Nytt alternativ startpunkt for denne runden kan være Olsrud p-plass, som er synlig i kartets nordvestre hjørne.