Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

2019-sesongen over

Med høstferien unnagjort har også 2019-utgaven av Konnerud IL sin turOrientering kommet til vegs ende. Vi oppfordrer derfor alle til å registrere sine koder snarest mulig. Dette kan gjøres her på turportalen, eller ved å skanne kortrollkortet og sende dette til tur@konnerud.no

De siste dagers nattefrost har gjort sitt til at løvfallet har startet for fullt og undervegetasjonen visnet, med dertil god sikt og bedret fremkommelighet i marka som resultat. Vi håper flest mulig fortsetter å benytte marka til mosjon og rekreasjon, til fots og på sykkel, fram til snøen legger seg for godt.

Dammyrtjern/Veia naturreservat

Tjernet har gode fiskemuligheter etter ørret og abbor. Kultiveringsarbeid utføres av Mjøndalen Jeger og Fiskeforening. Ligger 325 m.o.h.

Utløpet fra tjernet er starten på bekken «Veia», som renner ned mot Portåsen og Mjøndalen. Veia har store naturverdier i kraft av å være ei velutviklet lavlands-kalkbekkekløft og vurderes som regionalt til nasjonalt verdifull. De største verdiene er knyttet til relativt gammel og variert granskog, men også til kalkfuruskog. 15. mars 2019 ble Veia naturreservat formelt godkjent i statsråd. Post 75 ligger i kanten av reservatet, så vi oppfordrer til spesielt hensynsfull ferdsel her.

I vestenden av tjernet finnes et område med rikmyr, som er den myrtypen med størst artsmangfold.

Aktivitetstips for høstferien

Minner om at årets tur-O-poster står ute t.o.m. 6.oktober. Stolpejakt 3 står ute t.o.m. 15.oktober.
Med høstferien rett rundt hjørnet kan det være greit med et lokalt aktivitetstips:
Stolpejakt 3 som en sykkeltur !

Trestikle naturreservat

Fra folkevandringstiden (500e.krf) har Vardåsen nord for Trestikle blitt brukt som signaleringspunkt. I nyere tid ble området i økende grad brukt til friluftsliv i takt med bedriftslivet som ble etablert langs Drammensfjorden på slutten av 1800-tallet. Trestikle var den nordre grensen for våpenslipp til motstandsbevegelsen i Røysjømarka under 2. verdenskrig. Virksomheten ble konsentrert til «Borgen» mellom nordre og søndre Toresvann og holdt på helt til august 1944.

15. mars 2019 ble Trestikle naturreservat formelt godkjent i statsråd. Bakgrunnen for reservatet er bevaring av gammel skog. Postene 44-48 ligger alle innenfor reservatet, så vi oppfordrer til spesielt hensynsfull ferdsel her.

Svart tur Dammyrtjern-Brillene

Svart tur Dammyrtjern-Brillene er sesongens klassiske langtur med litt krevende poster.

Terrenget er kupert med de fleste turmålene liggende 500-600 moh., noe som gjør skogen relativt åpen med dertil god sikt. Lite stier, men tydelige myrer som er fine å orientere etter.

På denne turen er kunnskap om kurveorientering nyttig, og kompass er sterkt anbefalt. God tur!

Kart for 2020

Vi er nå i gang med planlegginga av 2020-sesongen for Konnerud IL sine mosjonsaktiviteter. I denne forbindelse blir det studert en del gamle kart.

Etter å ha finsiktet aktuelle områder lages utkast til postplasseringer. Deretter må alle områder og postdetaljer sjekkes ved synfaring (fysisk besøk av stedet), samt eventuelle kartendringer registreres.

Friluftsdebatt og aktiviteter

Torsdag 5.9. ble nok et arrangement gjennomført. Denne gang var arena Fjordparken på Brakerøya, i samarbeid med Drammen Friluftsforum samt noen av deres øvrige medlemsforeninger.

Det ble politisk debatt, servering av gjeddepølser og gjeddekaker i regi Drammen Sportsfiskere samt mulighet til å prøve litt klatring. I tillegg var selvfølgelig Turistforeningen godt representert.

IF Sturla og Konnerud IL samarbeidet om å profilere distriktets gode tilbud av turOrientering og stolpejakt.

Blandt alle som besøkte bordet vårt denne gangen ble følgende 3 personer trukket ut som vinnere av gavepremie:
Bent Guttormsen
Wojciech Filek
Wenche Irene Aasland

Vi gratulerer! Vinnerne vil bli kontaktet.

«Kom deg ut»-dag på Blektjern

Flott vær resulterte i mange fremmøtte på Blektjern i dag.

Blandt alle som besøkte bordet vårt er følgende 3 personer trukket ut som vinnere av gavepremie:
Leah Espeland Hagen
Sofie Skare
Teresa M. Cunningham

Vi gratulerer! Vinnerne vil bli kontaktet.

Mobil funnet

Rett ved treet der post 39 henger lå det en Samsung mobil på bakken. Jeg tok den med hjem. Ta kontakt på 93 499 769.