Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Dammyrtjern/Veia naturreservat

Tjernet har gode fiskemuligheter etter ørret og abbor. Kultiveringsarbeid utføres av Mjøndalen Jeger og Fiskeforening. Ligger 325 m.o.h.

Utløpet fra tjernet er starten på bekken «Veia», som renner ned mot Portåsen og Mjøndalen. Veia har store naturverdier i kraft av å være ei velutviklet lavlands-kalkbekkekløft og vurderes som regionalt til nasjonalt verdifull. De største verdiene er knyttet til relativt gammel og variert granskog, men også til kalkfuruskog. 15. mars 2019 ble Veia naturreservat formelt godkjent i statsråd. Post 75 ligger i kanten av reservatet, så vi oppfordrer til spesielt hensynsfull ferdsel her.

I vestenden av tjernet finnes et område med rikmyr, som er den myrtypen med størst artsmangfold.