Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Klipp registrert

Alltid kjekt å få en bekreftelse.

De av dere som er ukjent med Orienteringsforbundet sin app kan ta en kikk på denne informasjonsbrosjyren : http://orientering.no/media/filer_public/c0/35/c03564e1-da12-4688-8769-80d64b6d3c22/flyer_tll_deltakere_om_tur-o_app_og_skann_qr_koder.pdf

Merk: elektronisk registrering av koder fungerer kun om man er i et område med dekning.

TurO som ferieaktivitet

Husk at turOrientering arrangeres på mange ulike plasser her i landet. Kanskje du kan finne noen turmål i nærheten av der du/dere er på ferie?

Full oversikt med de offisielle arrangørene finnes på https://turorientering.no/arrangorer/

Fortsatt god sommer !

Utsikt fra Konnerudkollen

Kveldens utsikt over Drammen, fra post 8 på Konnerudkollen.

***

Dessverre har noen i løpet av de siste ukene bedrevet målretta hogst over hovedstien mellom toppen av Konnerudkollen og det store dagbruddet. Dette et merkbart når man tar naturlig veivalg mellom postene 11 og 12. Det er heldigvis lite undervegetasjon i akkurat dette området, så fremkommeligheten i skogen ved siden av er svært god.

Som en følge av overnevnte hogst vil det sannsynligvis danne seg et rikt nettverk av alternative stier i området. Vi satser på at grunneier tar ansvar og rydder unna…

Trestikle naturreservat

Deler av svart tur på Vardåsen ligger innenfor Trestikle naturreservat.

Dette reservatet er opprettet for å ta vare på gammel skog, og er stedvis upåvirket av menneskelig aktivitet i moderne tid.

Postene 54 og 61 ligger inne i reservatet, post 55 ligger akkurat på grensa mens post 62 er plassert noen få meter på utsiden.

Heder til Henning og Reidar

Søndag 27.juni ble to av turO-utvalget sine medlemmer hedret under en seremoni på klubbhuset.

Henning Gaarder ble tildelt Konnerud IL sitt hederstegn, på bakgrunn av solid innsats for orienteringsgruppa gjennom flere 10-år.

Reidar Stenseng ble tildelt Konnerud IL sitt innsatsmerke, for sin jobb med turorientering siden 2014.

***

Samme kveld fikk Konnerud IL sine første æresmedlemmer på bakgrunn av sportslige prestasjoner. Audun Heimdal ble Konnerud IL’s første senior verdensmester i skiorientering (langdistanse) i vinter, og Jørgen Baklid verdensmester i skiorientering (mellomdistanse) dagen etter.

Utfyllende reportasje fra sermonien finnes på Konnerud IL sin hjemmeside: https://www.konnerud.no/verdensmesterne-ble-aeresmedlemmer/?fbclid=IwAR2uEiidi2bV6Z-alNocOy2lLswamTT6MEZ-4EiXKAoTI4kih0bpRMFNpZE

Stolpe H savnet

Stolpe H stod i nærheten av Korpsveien 1. Denne ble fjernet rett før Stolpejakt 1 skulle samles inn.

Fint om de som ferdes i området Trommeveien/Klarinetten/Korpsveien kan kikke litt ekstra i skråninger og grøftekanter etter denne stolpen.

Dokumentarkiv på nett

Vi minner om at alt innhold i våre turO-konvolutter, med unntak av kartene, ligger åpent for nedlasting fra Konnerud IL sin hjemmeside.

Enten behovet er et nytt deltagerkort eller informasjonsarket om kompasskurs, ta en kikk innom her: https://www.konnerud.no/orientering/tur-orientering/dokumentarkiv-for-turorientering-og-stolpejakt/

Stolpen som ble borte

Snaue 2 uker etter utsetting kom første melding om at stolpe S var fjernet. Ved nærmere kontroll ble stolpen funnet igjen på oppsatt plass, men fullstendig dekket av vegetasjon.

Etter litt aktivitet med hekksaksa er stolpe S igjen synlig.

Meld gjerne ifra til oss, dersom dere observerer postflagg og stolper som er i ferd med bli borte i vegetasjon 🌲🌳☘️