Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

2019 post 2

EKORNRUD GÅRD
Du står i sørendenen av Kolbotnvannet, eller ”Tjærnet” som innfødte
Kolbotnfolk gjerne kaller vannet sitt. Rett øst, på andre siden av vannet, og
mellom trærne, ser du konturene av huset som var bolighuset på gården
Ekornrud. Gården er en av de 17 middelaldergårdene som er markert i
Oppegårds kommunevåpen. Gården eide tidligere fra ca. sydenden på Storøya
(du ser den litt nordøst i vannet) til ca. Myrvoll stasjon, og fra Gjersjøens
østbredd til ca. Lille Kolbotnvann. Opp gjennom årene er en god del arealer
utskilt til næringsvirksomhet (bl.a. Kolbotn Trelast). Den østligste delen, Østre,
eller Øvre Ekornrud ble skilt ut fra gården på 1700-tallet. I dag er den best kjent
som Tømtehytta, etter en av de første leietakerne. Ekornruds areal har også
blitt redusert ved salg av arealer til kommunen, parsellhage på innmarka og en
søppelfylling, og til jernbane- og veitrase (Skiveien).
”Rud”-navnet påviser at gården ble ryddet ca. 11-1200-tallet. Teorier om
navnet tilsier – rimeligvis - at det må ha vært mye ekorn i området. Eierne siden
tidlig på 1600-tallet, har for det meste vært Ljansbruket. I dag er det
etterkommere fra bruket, familien Sundt på Søndre Oppegård, som er eiere.
Tunet med påstående bygninger har vært leid ut, eller bortfestet siden tidlig på
1800-tallet.
Litt vestenfor her du står, på åsen mellom Kolbotnvannet og Gjersjøen, ligger
plassen Fiskeråsen, som har kjørbar gårdsvei (privat vei). Det er den som
passerer like bak der denne posten er plassert.
På Skautraver-kartet er det markert tursti fra gårdsveien litt lenger mot sør, og
ned til Eister ved Gjersjøen, et mye brukt utfarstssted for beborere i området,
og samlingssted for bl.a. russ i tidligere tider. Like ved Eisted finnes en tidligere
jerngruve, som var kulturminnepost i Skautraver’n i 2106.

Turer i nærheten av kulturminnet

Nordre Follo orientering (Nordre Follo) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.