Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

2019 post 20

Deponi i Holstadskogen

Kommer man til et inngjerdet område i skogen, vekker det alltid nysgjerrighet, hva kan dette være ?

Gjerdet vi her har stoppet ved bærer preg av å ha stått her en stund, det er delvis til nedfalls – og det omkranser et kulturminne med «noe bismak». 

Vi er i skogen til gnr. 62, Holstad gård i Ås kommune. Og her har det vært virksomhet av litt større omfang, kan vi se. En tilførselsvei kommer opp fra E18, den har vært godt benyttet. Den er nå bommet nede ved hovedveien.

Tidlig på 1980-tallet fikk det som i dag heter Nordre Follo renseanlegg,  tillatelse til å lage et slamdeponi i skogen til Åsmund Hoelstad. Det var i bruk en 5 – 6 år, før renseverket fikk andre metoder for håndtering av slam.

Dette deponiet tilførte antagelig nyttig erfaring for rensing av kloakk for de tre kommunene Ås, Ski og Oppegård, og  må betraktes som et ledd i utviklingen av renseanlegget.

Nordre Follo renseanlegg er nå over 50 år gammelt

Hva som videre skal skje med dette området vet vi ingenting om.

 

                Skautravern 2019               Ski historielag

Turer i nærheten av kulturminnet