Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

2019 Post 38

MIDDELALDERVEIEN SVARTSKOG
Du står like ved det som ser ut som ei slette i skogen, men som egentlig er et veikryss. Veien som går vest-/nordover er
Hvitebjørnveien (fortsettelse fra tunet på Hvitebjørn gård). Det er det veifaret som egentlig er beskrevet som en
middelaldervei, opparbeidet når transporten langs hovedveiene ble overført til hjulgående kjøretøy på 17-1800-tallet. Fra
nord - Gjersjøelva og Hvitebjørn gård - fulgte denne veien samme trase som Oldtidsveien. Oldtidsveien hadde imidlertid
en trase som tok en rett sørlig retning gjennom skogen ca. 100-200 meter før veien kommer hit ned hvor du står.
Oldtidsveietraseen derfra og forbi Bjørnsrud, Torbjørnsrud, Bålerud og ned til Ås grense ved Sjødal, egnet seg dårlig for å
bygges om og tilpasses hjulgående kjøretøy (bratt og bløt).
Middelalderveien ble derfor lagt i en annen trase derfra, en trase som trolig allerede eksisterte på det tidspunktet. Den
fortsatte østover, forbi her du står, og nedover mot der E18 er anlagt i dag. I forbindelse med byggingen av E18, ble
veitraseen borte i 1-200 meters lengde, men synes deretter øst- og sørover mot toppen av Sandvadbakkene. Denne biten
av traseen var trolig lite synlig, og ble nedbygget av E18 uten at det ble laget undergang eller bru. Det kan se ut til at denne
veien ble automatisk fredet (vurdert til å være fra før Reformasjonen) like etter. Den er beskrevet i Rikantikvarens
nettested ”Askeladden”. Fra Sandvadbakken ved Roald Amundsens vei, fulgte veien i grove trekk samme trase som R.A.
vei i dag, mot Oppegård kirke på Svartskog. Det mest synlige unntaket er krysningen av E18 igjen, ved Lerskallen. Så gikk
Middelalderveien videre sørover, forbi kirken, over tunet på Søndre Oppegård (er i dag lagt utenom tunet), og nedover til
Sjødal og inn i Ås.
Veien /stien som herfra går rett sørover og ned til gårdsveien til Bjørnsrud, er en trase fra nyere tid, formentlig en gårdsvei
som ble opparbeidet for å binde Svartskog og Hvitebjørn sammen etter at E18 ble anlagt, og som altså brøt middelalservei-
traseen.

Turer i nærheten av kulturminnet