Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

2021 post 21

BJØRNSRUD
Du ser nå ut over innmarka på en av de godt bevarte husmannsplassene i Oppegård. Bjørnsrud tilhørte Søndre
Oppegård, og var i de siste 100-årene dermed en del av Ljansbrukets eiendommer. Bjørnsrud var nok med på å forsyne
bruket med det nødvendige trevirke.
Som navnet tilsier (med – rud som avslutning) var Bjørnsrud ryddet allerede i Middelalderen. Sannsynligvis var gården i
bruk allerede før det. Fra 16-1700-tallet var den husmannsplass, fram til husmannsvesenet opphørte på 1800-tallet.
Bjørnsrud har i alle år vært husmannsplass under Søndre Oppegård. Eiendommen der plassen ligger i dag er hjemlet til
sameiet Sundt – Juul Tonga. Den er i dag fritidsbolig. Bjørnsrud er beliggende langs ”Oldtidsveien vest”, som passerte
gjennom tunet. Til slike veier ble erstattet av middeladerveier, som kunne kjøres med hjulgående fartøy.
Gårdsanlegget besto av 4-5 gårdsbygninger, hvorav 2 fortsatt er i bruk. Det er bolighuset, det største du ser herfra, og
”Akerhusisk stue” like ved. Sistnevnte hus er en av de husene i vårt område som må anses vernet fordi den er innredet
på den spesielle måten som gir betegnelsen akershusisk stue. Tidligere var det også en låve på flaten nord for
bolighuset, og en bygning i skråningen mot bekken østenfor.
Oldtidsveien fra sør kom fra det sentrale boområdet som i dag har betegnelsen Svartskog, men som het Gerdaruda i
Middelalderen. Etter passering av gårdstunet, gikk veien ned i dalen og videre opp til Hvitebjørn gård og ned mot
Gjersjøelva. Veien (stien i dag) krysser Delingsdalen, som er avsatt til naturvernområde. Gården hadde sin egen
veiforbindelse ned til Bunnefjorden ved Ingierstrand. Langs veien lå det blant annet en gruve (i Delingsdalen) og et par
dyrkningsflater i skråningen ned mot sjøen.
Skautraver’n 2021 Oppegård historielag

Turer i nærheten av kulturminnet