Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Holstadmarka

turer er åpne

Dette er nærområde for Ski, men området ligger i det vesentlige i Ås kommune. Området er flatt og sterkt preget av hogst, men også med fine stier og idylliske furuåser. Området trues langs yttergrensene av jernbaneutbygging og ny E18.

Turer i området