Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Post 5 på Langhus

Denne posten er flyttet ca 20 meter mot nordøst. Den hadde en litt uheldig plassering.

Hilsen Skautraver’n

Hvilke poster satt ut?

Vi skjønner godt at det er ønske om flere poster tidlig i sesongen slik situasjonen er nå. Med Corona og grønn vinter ser vi at mange trives i skogen. Men det er dessverre ikke så enkelt å fremskynde høstsesongen. Områder, turer og poster er planlagt i samarbeid med grunneiere, viltforvaltere og kommunale og fylkeskommunale etater. Bak dette ligger friluftsloven og en landsomfattende avtale om forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Det viktigste i dette er hensynet til hekke- og yngletiden for dyrelivet, bestemmelsene gjelder vårsesongen frem til 15. juni. Vi forsøker å styre dette ved å veksle mellom områder og unngå helt spesielle lokaliteter om våren.
Så vi må være litt tålmodige. Men vi anbefaler gjerne de ivrigste å besøke tur-o-arrangører i naboområdene, du finner dem på turorienering.no .

Post 28

Denne posten var borte i dag, nå er den på plass igjen. De som har vært der og mangler koden, kan få den ved å sende en epost til anne.marit.farden@gmail.com.

Hilsen Skautraver’n

Vårturen på Svartskog er satt ut!

I dag er også postene på Svartskog satt ut. Dermed er alle vårturene åpnet. Neste «postslipp» blir 2. periode av gjestepostene på Skullerud 10. mai!
God tur i skogen!
Hilsen Skautraver’n

Berøringsfrie poster

Turorientering er en fin aktivitet i disse koronatider når treningssentre og andre aktivitetstilbud er stengt. Turorientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. I skogen er det lett å holde avstand. Men også i skogen må man følge pålegg og råd fra helsemyndighetene med hensyn til kontakt mellom mennesker, hygiene etc. Vi understreker den enkeltes ansvar for å overholde dette. Skautraver’n har innført berøringsfrie poster ved å fjerne stemplingsklemmen på postene. Deltakerne kan i stedet skrive postkoden på stemplingskortet. Eller man kan benytte nettklipping, noe de fleste gjør allerede.

Feil i postoppsettet?

Kommentaren skyldes nok at vi bare hadde publisert de turene som faktisk var åpnet. Vi har nå publisert alle turene. Se “Turen åpner” under den enkelte tur for å se når postene settes ut!

Hilsen Skautraver’n

Tiltak mot koronasmitte

Skautraver’n tilrettelegger for å hindre spredning av koronasmitte. I første omgang er det satt opp melding på alle poster (på Smerta kommer meldingen i morgen, 17.mars) om å unngå å benytte stifteklemmen på posten, men i stedet notere postkoden på klippekortet eller benytte nettklipping. I neste omgang vil vi fjerne alle stifteklemmer, det er en litt større operasjon, mange stiftklemmer lar seg ikke fjerne uten bruk av verktøy. Vi ber samtidig alle skautravere om å følge helsemyndighetenes retningslinjer for hoste- og håndhygiene og om å holde avstand. I skogen er det heldigvis lett å holde avstand!

Skullerudåsen

Som noen av dere allerede har oppdaget, første periode med gjesteposter hos Ola Dilt på Skullerudåsen er på plass.

Postene på Svartskog kommer i løpet av mars, når de er på plass, vil det bli annonsert her på turbloggen.

Hilsen Skautraver’n

Bilnøkkel funnet

Bilnøkkel funnet like ved post 37. Henvendelse Karl Andreas Selnes, tlf. 9888 2305

Hilsen Skautraver’n

Et lite koronatips!

Noter koden på klippekortet i stedet for å sette fingeren på stemplingsenheten. Eller benytt nettklipping!

Hilsen Skautraver’n