Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Liers Stolpejakt

Liers Stolpejakt har ingen aktiv sesong med info enda. Kontakt gjerne Liers Stolpejakt på e-post synne.strand@lifi.no for å opplyse om dette.

Stolpejakten

Grønne Turer
Tur-orientering for funksjonshemmede

Gratis!

Trimutvalget i Lierbygda O-lag kan ønske velkommen til enkel turorientering i nærmiljøet i Lier. I år på Egge og Lierskogen
Dette er lette turer som har grønn fargekode - det vil si at turene går langs gangveier i bebyggelse eller like i nærheten av bebyggelse.
Turene med i alt 40 poster er tilgjengelige med både rullestolog barnevogn.
Postene er stolper med o-lagets merke og en egen kode. Postene er merket Stolpejakten og en kode.

Egen brosjyre
Materiell i egen brosjyre med to o-kartutsnitt, klippetabell kan hentes på Servicetorget i Rådhuset, DNT, Drammen og hos Lier Friskvårdssentral i Fosshagen Ressurssenter.

To områder
I år går tur-o rundene på to steder:

  • Egge
  • Lierskogen

Kartene er i målestokk 1:4.000 eller 1:10.000. 

Premier
Det er premier å oppnå hvis en besøker mange nok poster.
Det er to typer premier:

  • A Merker. Kravene er:
  1. Gullmerket, 32 poster av 40 mulige
  2. Sølvmerket, 20 poster av 40 mulige
  3. Bronsemerket, 13 poster av 40 mulige
  • B "Større" premier som trkkes blant de som sender inn startkort eller bruker turorientering.no/liergronneturer til å registrere besøkte poster.

Send inn tabellen til: Stolpejakten, Sognaveien 5, 3404 Lier.

Hyggekveld
- og avslutningen på tur-o-sesongen blir søndag 18. november klokken 16.00 på Tranby Menighetshus.
Hyggekvelden er åpen for alle.
Salg av kaffe- og kaker. Vi har Vipps.

Quiz eller O-bingo. Trekning av valgfrie premier som bok, kompass, tur-o pakke e.l. blant de som sender inn startkortet.

Også Natur og KulTUR har hyggekveld 19. november. Velkommen!

Natur og KulTUR (Før Ukas Kulturminnepost)
For 11. gang gis det tilbud om Natur og KulTUR gjennom sommerhalvåret. Det er Lier kommunes kulturkontor og Lierbygda O-lag som arrangerer Natur og KulTUR. Dette er et lavterskel-tilbud hvor du går til utvalgte turmål som kulturminne, utsiktspunkte, gammel setervoll osv.

Du behøver ikke startkort eller lignende for å ta Natur og KulTUR. Fysisk er posten en hvit postkasse og oppe i denne ligger en basarbok hvor du skriver navn, adresse / telefonnummer. Etter sesongen er du med på trekningen av minst 5 flotte premier.

Natur og KulTUR starter også lørdag 21. april ved Gml Hegg skole med tur langs Drammensbanen mot Kjellstad og Jaren gravhaug.

Turmålene kunngjøres i egen folder, hver uke i Lierposten, på www.lierbygda.no og på kommunens internettside www.lieropplevelser.no.

Kontakttelefon
Kontakttelefon for Stolpejakten og Lier-Trimmen er 32 85 24 25 eller mobil 45 44 65 73.
E-post: arneask43@gmail.com

Ring oss eller send e-post om feil ved postene e.l.