Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Fjølstadåsen

Fjølstadåsen var en husmannsplass under gården Fjølstad (gnr. 15/1 Malvik). Selve plassen ligger ca 150 meter sørøst for post 51 like ved stien. 

Plassen kan best finnes ved å se etter et (vann)hull som ligger delvis inne i stien. Dette var brønnen til husmannsplassen og rundt kantene kan en se noe av oppmuringen. Vi kan se rester av hustuftene fortsatt på østsiden av stien, den gode jorda på plassen lå videre østover.

I tillegg til brønnen kan en se rester etter fire hustufter og tuntreet like ved stien. Plassen ligger høyt oppe i åsen, men stor granskog tar bort utsiktsmuligheten. Stormen ”Ivar” sist høst har herjet også i granskogen i dette området, så vi valgte å legge posten i tilknytningen til Fjølstadåsen noe unna.

Vi finner plassen allerede i folketellingen i 1801, hvor Jon Jonsen Malviktrø, født 1763, gift 1792 med Berit Henriksdatter Torpsagen f. 1767 var husmannsfolk her. De hadde to sønner og da Jon døde i 1827 overtok eldste sønn Jon Jonsen f. 1792.

Jon Jonsen f. 1792 ble gift med Johanne Olsdatter f. 1786. Jon døde allerede i 1843 av matforgiftning og enka Johanne i 1862. De hadde fire barn og hvor Ole Andreas f. 1820 ble neste husmann. 

Sønnen Ole Andreas f. 1820 ble gift med Marta Katrine Johansdatter Nybrudahl f. 1832. De ble de neste og siste husmannsfolk på Fjølstadåsen. Martha Katrine døde av kreft i 1897 og Ole Andreas i 1899. Vi går ut fra at plassen er forlatt i 1900, da ingen er oppført med bopel i folketellingen da. Av deres to barn vokste kun Karen Jonetta Olsdtr.Fjølstadaas f. 1852, død 1931, opp. Hun ble gift med enkemann Anders Torstensen Fjølstadtrø f.1839, død 1924. Karen hadde fra før sønnen Johan f. 1886 gift med Brynhild Kolstad. Sverre Saugen f. 1902, død 1993, den siste husmann i Fjølstadtrøa, var pleiesønn hos Anders og Karen i der.

Av folketellingene i 1865 og 1875 ser vi at plassen hadde følgende livsgrunnlag:

FT 1865 ­­– Plassfolket  hadde 1 ku, 4 sauer og 1 grisog de sådde ¼ tønne bygg, 1 tønne havre og satte 2 tønner poteter. De hadde og en fostersønn, Karl Albert f. 1858, og en losjerende dagarbeider.

FT 1875 – Husmannsfolket hadde tre pleiebarn til fostring og et fattiglem boende. De hadde 1 ku, 5 sauer, 2 svin og sådde ¼ tønne bygg, 2 tønner havre og satte 2 tønner poteter.

Fjølstadåsen må ut fra buskapshold og såmengde sies å være en husmannsplass av middels størrelse,  videre hadde de som mange andre plasser  pleiebarn, losjerende og fattiglemmer for å få inn noen kontanter.

Kilder:  Historielagene i Malviks Årbok 2011, artikkel av B. og M. Aarstrand: Fjølstadåsen husmannsplass. 
Bygdebok for Malvik, bind IA, s. 493-497

Turer i nærheten av kulturminnet