Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Vulusjødemningen

Demningen ble bygget i 1877 av Christen Segelche Hammer, som da var eier av Torpaunet fra 1874 til 1883. På denne gården var det et etter datidens målestokk et stort møllebruk, som var avhengig av stabil vanntilførsel. Fra før var det bygget demninger i Skjeltjønna og Hyllvatnet. Disse to dammene var primært bygget for å sørge for vatn til saga på Hønstad, men hørte til Sagelvvassdraget. Avtalen C.S. Hammer tegnet med ”det offentlige”, signert 17. februar 1877, var en avtale som kun gjaldt ham personlig. Det samme var tilfelle med tilsvarende avtale som neste eier av Torpaunet, Johan C. Huun fikk opprettet da han overtok gården og mølla i 1883. J.C. Huun eide gården fra 1883 til 1887.
Neste eier av Torpaunet, kjøpmann Wilhelm Berle, som satt med gården og mølla fra 1897 til 1902, fikk den 2. september 1899 tinglyst en avtale som sikret retten til vatnet i Sagelvvassdraget for seg selv og de fremtidige eiere av gården Torpaunet, G.nr. 41, B,nr.1 i Malvik. Dog var det en klausul i avtalen om at vatnet skulle brukes til møllebruket på Torp. Denne klausulen har gjort at det oppsto uklarheter om rettigheter og pliker da møllebruket opphørte i 1960.
Demningen i Vulusjøen har vært restaurert tre ganger siden den ble bygget, nemlig i 1917, i 1930 og i 1989. I 1930 var det daværende eier Johan A. Hov som sto for restaureringsarbeidet. I 1989 var det Malvik Fjellstyre som kostet og utførte arbeidene. J.A. Hov solgte i 1948 ut møllebruket til brødrene Siver og Bernt Melvold. Disse dreiv mølla til i 1960, da mølledriften ble nedlagt.

Turer i nærheten av kulturminnet

Malvik IL har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.