Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

IL Veten og Markane IL

sesongen er i gang

 

Velkomen til Turorientering 2021

IL Veten og Markane IL tilbyr Turorientering for heile familien.

Det er hengt ut 28 postar med varierande vanskegrad. Kvar post tel fem, sju eller ti poeng. Du må gjerne finne alle postane, men vi har lagt til rette postar for både nybyrjarar og dei med erfaring.

Postane er fordelt på 2 områder:  Tonningskamben ved Stryn sentrum på kartet Stryn med målestokk 1:5000 og på Nordsida frå Robjørgane til Nos på fjellkart 1:30.000. Her ligg postane over eit stort område der det er tenkt behov for mange turar om ein vil samle alle postane. 

De kan kjøpe enkeltturar (områder med postar) her på TurOrientering.no eller Turpakkar med alle postane. Ønskjer de å kjøpe ferdig printa kart er det muleg ved å ta kontakt med Henning Heimlid på hheimlid@gmail.com.

Postane har forskjellig vanskegrad, kor N er de enklaste og ligger i nær tilknyting til stiar og vegar, deretter C-poster som er litt vanskelegare og B og A-postane er litt meir utfordring. Dei som ligg lengst vekke av dei er tenkt for dei meir erfarne, men nokre A og B postar i Tonningskamben ligg ikkje så langt vekke slik at fleire kan prøve seg på dei.  På Robjørgane-Nos kartet er postane i hovedsak poengsett etter kor langt det er å gå. N-post gir 5 poeng, C-post gir 7 poeng og B- og A-post gir 10 poeng. Det er forskjellig merkekrav for barn t.o.m. 16 år og frå 17 år og vaksne.

Merkekrav:                             0 – 16 år                     17 – 100 år

                        Bronse:             30 – 60                        61 - 90

                        Sølv:                 61 – 90                       91 – 150

                        Gull:                 91 – 150                    151 – 226

 

Postane er teikna inn med ringar på kartet og det er skreve eit nummer ved kvar post, som du finner igjen på postane ute i terrenget. Nummeret er skreve som postnummer på kontrollkortet/klippekortet. Postane heng ute til 14.oktober.

Du kan ta postane i den rekkjefølgja du ynskjer, du kan bruke det tempoet som passar deg og du vel sjølv kor mange postar du vil innom på kvar tur.

Når du kjem til ein post, heng der ei oransje og kvit plate (post) med nummer på og ein lapp med ein kode på 3 bokstavar/tal, samt ein QR-kode som de kan bruke til å registre postane på appen turorientering. Alternativt kan de registrere koden i appen eller skrive den ned og registrere på turorientering.no i etterkant. For dei som ønskjer det kan de også levere klippekort med kodane nedskrevne.

I tillegg til at de kan oppnå gull- sølv- eller bronsemerke, vert alle deltakarar med i ei loddtrekning på ein ekstra premie. Dette blir delt ut på Årsfesten i oktober/november, som blir annonsert på nettsidene til Markane IL og Facebook.

Vi er takknemleg for tilbakemeldingar dersom de kjem til ein post, der post eller kodelappar manglar. Ring eller send melding til Henning Heimlid tlf. 416 85 617

Treng de meir informasjon eller hjelp til å kome i gang? Ta kontakt med o-gruppa i Markane IL ved tur-o-kontakt Henning Heimlid tlf.: 416 85 617 eller IL Veten ved Anders Bergset 906 66 870

God tur, ha ein fin sommar og haust i skog og mark!

Helsing IL Veten og Markane IL