Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Ødemørk

Ødemørk eller Mørk som den opprinnelig het, er en gammel gård som trolig ble lagt øde under Svartedauen. Gården ble tidlig på 1600-tallet adelsgods tilhørende Carsten Rosenkrantz og ble senere et bruk under Kambo gods. Den første bruker og leilending vi kjenner til het Karl Mørk som holdt til her til ca. 1660. I følge kvegskatten i 1658 besto besetningen av 1 hest, 4 kuer, 6 sauer og 3 geiter. Fram til midten av 1700-tallet ble gården betegnet som fattig, men fra midten av 1700-tallet omtales Ødemørk som såkalt bondegods. Deretter ble gården drevet fram til 1900 da brødreparet Pettersen (som begge var ugifte) fraflyttet gården og slo seg ned i Moss. Ødemørk hadde deretter diverse eiere inntil Vestby kommune kjøpte området for kr 85000 i 1936.

Turer i nærheten av kulturminnet

OK Moss har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2020.