Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Fra post 30 og til parkeringen på Vanem

Et relativt greit veivalg er kurs rett mot MC-klubbens lokaler. Skrått nedover til stien og deretter ned på “gamleveien” er det enkleste, men noe lenger. Det er også mulig å gå rett øst og ned på skihytta-veien, men det er ganske kupert og krevende. Som erfaren o-løper fulgte jeg et tilsynelatende hyggelig tråkk nedover langs bekken og fikk en særdeles utrivelig passering av et nærmest upasserbart skogsområde og deretter en tilsvarende upasserbar sump med tilhørende megabrede grøfter før jeg kom ut på “gamleveien”.
Mvh. en erfaren o-løper som heller aldri blir utlært…

Postene på Lødengtjern er ute

Hadde med meg yngste sønn som kontrollør og medutsetter og vi tok utgangspunkt fra den merkede parkeringsplassen på Gravveien. Stien fra parkeringsplassen til Bernstøtten og videre ned på skiløypa til Grav var gått opp, noe som gjorde at vi fikk en fin start inn mot post 41 og 50. Deretter gikk vi “baklengs” gjennom løypa. Like nord for post 48 var det et nytt hogstfelt og kullmilen på post 42 lå nå midt i et nytt hogstfelt. Post 43 er lagt i tilknytning til Bernstøtten som er et av våre mest sentrale krigsminnesmerker.

Årets første poster er på plass i skogen

Vi har også i år annonsert tur-o-start fra 1. april, men særlig tur-o-klart er terrenget definitivt ikke. Det ble en slitsom tur der snødybden varierte fra noen centimeter til 1 meter. Spesielt i åpne områder var det direkte vanskelig å ta seg fram. På tross av kalde føtter pga. snø, myrer som ikke holdt og bekkeis som ga etter, ble det en fin naturopplevelse. To steder passerte jeg hi som nylig var forlatt, men ellers var det få elgspor å snylte på i det snødekte landskapet.

Avslutningsvis la jeg ut post 40 som ser enkel ut på kartet, men som likevel er vanskelig nok å komme til. Det naturlige og o-tekniske enkle veivalget med å ta stien til bekken og følge bekken til posten er ikke å anbefale. Posten tas enklest østfra gjennom den tettere skogen. Man kommer også relativt greit til høydepunktet ovenfor posten og kan muligens avlese bokstavkoden fra toppen av skrenten. Selv skled jeg ned skrenten og landet i halvmeterdyp snø, men i snøbart terreng bør man nok runde skrenten fra høyre side.