Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Notodden o-lag

Notodden o-lag har ingen aktiv sesong med info enda. Kontakt gjerne Notodden o-lag på e-post bfosso@frisurf.no for å opplyse om dette.

TURORIENTERING 2019

VELKOMMEN TIL NOTODDEN ORIENTERINGSLAGS 50. TURORIENTERINGSSESONG

Nå er det klart for en ny turorienteringssesong i regi av NOL.  Vi håper dette blir utgangspunktet for mange fine turer i nærområdet.

Det er lagt ut 60 poster fordelt på seks ulike kart. Det er også i år lagt ut 10 litt ekstra lette poster på Tinnemyra                    .

Vedlagt i denne konvolutten finner du:

· 1 klippekort med postbeskrivelse og poengsum på postene

· 1 kart GOASHOLT i målestokk 1:7500 (10 poster)

· 1 kart LAUVÅSKNØLEN i målestokk 1:7500 (10 poster)

· 1 kart ROSSÅSEN i målestokk 1:7500 (10 poster)

· 1 kart SUDSTUL i målestokk 1:7500 (10 poster)

· 1 kart SÆTREÅSEN i målestokk 1:7500 (10 poster)

· 1 kart VESLEÅS i målestokk 1:7500 (10 poster)

Kartet Sudstul finner du på Blefjell. Fra Notodden kjører du Lisleheradveien nordover til Bolkesjø. Sving så til venstre og inn på Fv 37. Kjør denne 3,1 km. Ta så til høyre mot Storeble. Etter ca 5 km  er du ved enden av veien. Her finner du en stor parkeringsplassen som er tegnet inn på kartet.

Dersom noen trenger et ekstra eksemplar av noen av kartene, gå inn på NOL’s hjemmeside http://www.nolweb.org/ under turorientering. Der finner du PDF-filer av kartene slik at du kan skrive ut kartene du trenger selv.

Postene vil være tilgjengelige fra 6. mai til 22. september (5 områder,) med unntak av Sudstul der postene vil være tilgjengelige fra 1. juli til 6. oktober.

Hver post er markert med et postflagg merket med «turorientering» og postnummeret. I nærheten av postflagget finner du en klippetang for bruk til markering av kontrollklipp på klippekortet. Har du lyst ser vi gjerne at du også registrerer klipp på turorientering.no. Velg Finn arrangør og Notodden o-lag, deretter poster. Her kan du, etter å ha logget inn, registrere de ulike kodene som er merket på tur-o postene med to bokstaver og et siffer. Du må altså notere ned eller ta bilde av koden når du besøker postene.

Hver av postene har en poengverdi som står oppført på kortet. Denne verdien er satt på bakgrunn av postens vanskelighetsgrad og tilgjengelighet. Det er mulig å oppnå 400 poeng dersom en tar alle de 60 postene.

Du kan selv bestemme når du vil ta postene, i hvilken rekkefølge du tar de og hvor mange poster du tar på hver tur. Dersom du har spørsmål i forhold til hvordan dere skal finne frem til de ulike kartområdene, kan du gjerne ta kontakt.

Merkekrav

Ved å ta årets turorienteringsposter har du muligheten til å oppnå turorienteringsmerke i enten bronse, sølv eller gull.

For å få Turorienteringsmerke i GULL kreves at du har                  340 poeng

For å få Turorienteringsmerke i SØLV kreves at du har                   200 poeng

For å få Turorienteringsmerke i BRONSE kreves at du har             100 poeng

Plaketter kan du oppnå etter å ha blitt registrert med gullmerke henholdsvis 5-10-15-20-25 osv. år. Hvis du ønsker merke eller plakett, kan disse kjøpes på sesongavslutningen som holdes på klubbhytta i slutten av oktober/begynnelsen av november. Avslutningen annonseres i Telen noen dager i forveien. Håper vi ser mange av årets turorienterere der!

Vi ønsker at flest mulig leverer inn klippekortet etter endt sesong. Vi vil derfor trekke ut en gavepremie blant alle deltakere som sender inn klippekortet innen 8. oktober. Alle med bronsemerke eller bedre er med i trekningen.

Kortene sendes til: Notodden o-lag, v/ Heidi Schatvet, Roald Amundsens gate 3, 3681 Notodden. Eventuelle feil eller mangler ved postene kan du melde via sms eller per telefon (92067893).

Hver torsdag gjennom sesongen arrangerer Notodden orienteringslag treningsløp. Sted og tid for disse arrangementene finner du informasjonen om  på NOLs hjemmeside www.nolweb.org. Her finnes det løyper tilpasset alle aldre og ferdighetsnivåer, og du er hjertelig velkomne til å delta.

GOD TUR I SKOGEN OG VIS HENSYN TIL VEGETASJON OG DYRELIV. Vi ønsker deg en innholdsrik tur-O-sesong i regi av Notodden orienteringslag.

Hilsen Tur-o komiteen i NOL

 

 

Medlemstype

Vi ønsker oss flest mulig medlemmer, også av våre turorienterere.
Medlem ungdom (til og med det året man fyller 17 år) – 200 kr pr. år
Medlem voksen (fra og med det året man fyller 18 år) – 300 kr pr. år
Familiemedlemskap – 500 kr pr. år
Støttemedlem – 100 kr pr. år
Familiemedlemskapet gjelder til og med junior.

Vi bruker Idrettsforbundets medlemsregister som baserer seg på at du søker om medlemskap på nettet ved å logge deg på Min Idretthttps://mi.nif.no
Hvis du ikke har profil her, så blir du bedt om å opprette det.

Fyll ut navn, kjønn, fødselsdato, adresse, mobil primær, E-post primær.

Fra profilen din velger du:
- 'Medlemskap' 
- Finn ny klubb 
- Søk opp 'Notodden orienteringslag' 
- Trykk på klubben 'Notodden orienteringslag'.
- Du får da opp 3 nivåer som alle er huket av (Klubb: Notodden Orienteringslag, Gruppe. Orientering, Gren: Orientering). 
- Trykk på 'Send søknad'

Hvis du ikke vil være aktiv, med mulighet til å løpe selv, men kun støttemedlem, skal kun klubben 'Notodden orienteringslag' være huket av (ikke gruppe og gren).

Hilsen Tur-O komiteen i NOL

 

Kort om Notodden orienteringslag
HISTORIKK

NOL ble stiftet i november 1945 og var med det landets nest eldste "rene" orienteringslag. Etter en aktiv start var aktiviteten lav i 1960 årene. Aktivt kartarbeid på 1970 tallet satte ny giv i laget. I løpet av 1980 årene og begynnelsen av 1990 årene, har målrettet satsing bl.a. på rekruttering gitt resultater. I dag har laget en stor gruppe av unge aktive løpere. 

ORGANISASJON

NOL er tilsluttet Telemark Orienteringskrets og Norges Orienteringsforbund. Svært mange av medlemmene er engasjert i drift av laget og i dugnadsarbeid i forhold til klubbhytte og andre oppgaver. Medlemmene utfører et omfattende dugnadsarbeid, bl.a. med arrangement av løp, drift av klubbhytta og organisering av bluesparkeringen. NOL har medlemer i kommunene Sauherad, Notodden og Hjartdal og har utarbeidet gode orienteringskart og skolekart for opplæring i alle disse kommunene.

TRENINGSLØP

I løpet av sesongen arrangeres det 15-20 treningsløp på torsdag ettermiddag. Løpene samler både aktive løpere, barn og ungdom, mosjonister, turgåere. På hvert løp deltar 50-100 løpere, og i løpet av en sesong har over 150 personer deltatt i et eller flere løp.

I løpet av sesongen arrangerer NOL også sprintcup, nattløpskarusell, klubbmesterskap og Tinfos-løpet. NOLs viktigste juletradisjon er Ribbeløpet som arrangeres 2. juledag hvert år, med julelunch på klubbhytta etter løpet. 

TURORIENTERING

Turorientering er et tilbud til alle som er glade i ferdes i skog og mark i sommerhalvåret. Dette er et populært trimtilbud som er rettet mot alle kategorier av utøvere uansett ferdigheter og forutsetninger. Turorienteringen er en populær familieaktivitet. Ca. 60 orienteringsposter ligger ute i terrenget gjennom deler av vår- og høstsesongen. Du kan oppsøke postene i det tempoet som passer deg, og når du selv har tid og anledning. Deltakerkonvolutt med kart og deltakerkort fås kjøpt i byens sportsbutikker eller på internettsiden www.turorientering.no . Ved innlevering av deltakerkort kan du motta turorienteringsmerke i gull, sølv, eller bronsje.

KLUBBHYTTA

O-lagets klubbhytte i sørenden av Tinnemyra stod ferdig i 1998 etter imponerende dugnadsinnsats fra lagets medlemmer. Hytta fungerer som o-lagets sosiale samlingspunkt og er i aktiv bruk flere dager i uken gjennom hele året. Hytta har peisestue, kjøkken, møterom, garderober, dusj og toaletter. Hytta rommer også lager for utstyr og materiell som o-laget disponerer. Uteområdet rundt hytta er opparbeidet med parkeringsplass, sandvolleybane og plener som laget vedlikeholder.

KARTARBEID

Skogen og utmark er o-folkets idrettsanlegg så sant det foreligger et orienteringskart over området. Moderne og gode o-kart er en forutsetning for o-lagets aktivitetstilbud. Stor satsing på kartarbeid utført av dyktige medlemmer i laget, har resultert i at NOL i dag disponerer svært mange kart. Klubben har lenge hatt en aktiv kartproduksjon som omfatter både nyutgivelser og rehabilitering av gamle kart. Internasjonale kartnormer forutsetter at o-kart til konkurransebruk revideres omtrent hvert 3 år. Digital kartproduksjon har forenklet oppdatering av kartene, men kartene må fremdeles "synfares" manuellt i terrenget. Derfor er det relativt kostbart å produsere og vedlikeholde orienteringskart. Kartene finaniseres gjennom egeninnsats, spillemidler og reklame, samt private og offentlige tilskudd.

NOL har også produsert og utgitt turkart over alle aktuelle turområder rundt Notodden. Disse kan kjøpes i byens sportsbutikker og bokhandlere, eller direkte fra Kartfirma Fossøy.