Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post G21

posten er tilgjenglig

Vøyenvolden. Nordvest for stolpen er Vøienvolden, som er Oslos mest komplette og best bevarte løkkeanlegg. Gården ligger som en grønn oase i Sagene bevaringsområde, omgitt av eldre trehus og 1900-talls murgårdsbebyggelse. Gårdseiendommen utgjør nesten 8 mål og ligger på en markant høyde med utsikt sørover, og den lange låven med kjøreport danner en markant avgrensing av firkanttunet mot nord. Bebyggelsen fra sent 1700-tall og tidlig 1800-tall, dels med tilføyelser på 1900-tallet, utgjør et helhetlig tun med høy historiefortellende og opplevelsesmessig verdi. Rundt bygningene er det et hageanlegg med til dels gamle trær. Tunet har i dag kun adkomst fra nord gjennom låven, mens det på 1800-tallet også var en adkomstvei fra sørvest. Anlegget drives som museum og bygningsvernsenter med en viss utleievirksomhet (kontorer), og her er kontor for Fortidsminneforeningens Oslo- og Akershus avdeling. I låven driver Gamle trehus og bygningsdeler. Have i geometrisk stil, restaurert av E. Strøm i 1960.

Posten i turer