Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post G46

posten er tilgjenglig

St Hanshaugen seniorsenter. St. Hanshaugen seniorsenter er et åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger til rette for fellesskap, livsutfoldelse og aktivitet, slik at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem.
Senteret drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag for St.Hanshaugen bydel, og står for et åpent og inkluderende fellesskap der hver enkelt kan ta del ut fra egne ønsker og behov. Mennesket er skapt til fellesskap med andre. Gjennom samvær og deltakelse i aktiviteter ved eldresenteret fremmes vennskap, tilhørighet og sosialt nettverk.
Vi tilbyr ulike kurs, informasjon og koordinering av tiltak, og kulturarbeid, frivilligarbeid, kafé- og servicetilbud, ulike språkkurs og mange ulike treningstilbud. Vi driver også utviklingsarbeid innenfor forebyggende arbeid.

Posten i turer