Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

OK Sør (Kristiansand)

sesongen er avsluttet

Litt om klubben vår

OK-Sør ble stiftet 6. januar 1978.
Medlemstallet har hele tida ligget mellom 100 og 150.
Vi holder til i Kristiansands østre del og dekker primært bydelene Randesund og Tveit.

Klubben for alle
Vi satser på breddeidrett og har medlemmer i alle alderskategorier, fra 6-7 åringer og til vetaraner på over 70 år.
I år har vi spesielt lagt vekt på rekrutteringsarbeid, og det har allerede gitt resultater i form av mange nybegynner i o-løypene og en god økning i medlemstallet. Vi håper trenden vil fortsette.

Arrangementer
OK-Sør markerer seg på arrangørsiden og har siden 1982 arrangert Sørløpene, et todagers løp som på det meste hadde et deltakerantall på 1200.

Klubben har årlig arrangert det tradsisjonrike 2. juledagsløpet. I 2015 ble løpet ble arrangert av Kristiansand Orienteringsklubb. Sørlandsgaloppen har vi hvert fjerde år sammen med flere av de andre klubbene i Vest-Agder.

Tre år på rad har vi avviklet Gildesprinten med ca. 400 elever fra skolene i nærområdet.

I ubrutt rekke siden oppstart av klubben, har vi hatt turiorientering på programmet.

Kart
OK-Sør har et stort utvalg av orienteringskart både i kystnære områder og i flott innlandsterreng. Vi holder våre kart oppdatert etter en oppsatt kartplan som revideres årlig. Vi har turkart for områdene Randesund og Tveit. Nytt turkart kommer snart.