Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sørtrimmen 2020

turer er avsluttet

Benytt våren og påsken til å jakte tur-o poster i by- og skogsområder!

Turorientering er et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og smittevernvennlig.

Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle- og bevegelsfriheten.
Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Da er turorienteringen, som tilbys av de fleste o-klubber rundt om i landet et fint tilbud. Landets turorienteringsarrangører forbereder nå rekordtidlig start av sine by- og skogstilbud.

Her kan du – alene eller sammen med familien fritt velge kart med et antall poster – etter egen dagsform, eget tempo, vær og motivasjon.

Turorientering gir stor glede uansett når du velger å gå.

Du finner all informasjon om arrangører og tilbud her: www.turorientering.no. Det er gratis å registrere deg inn. Kart eller turpakke kan kjøpes på nett eller ved et utsalgsted. Men husk at ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes.
God tur på jakt etter poster😊

EKSTRA OM KORONA-VIRUS OG FYSISK AKTIVITET

Fra Norges Orienteringsforbund har vi mottatt informasjon om den spesielle situasjonen vi er i nå med hensyn til fysisk aktivitet:

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte. Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten.

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger! NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

«Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»

«Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»

«Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

NOFs anbefalinger

NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Tur-orientering

Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg av konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene. Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk av digitale kart.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning.

Sørtrimmen bruker ikke stifteklemmer, men kode som registreres på denne nettsiden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til årets utgave av SØRTRIMMEN som vi arrangerer for 41. gang.Vi fortsetter med koder på postene. I pakken ligger kort for notering av koder. Husk å ta med penn eller blyant for å notere kodene. De registreres ved pålogging på www.turorientering.no/oksor eller, om du vil kan kortet sendes OK Sør innen 1. november 2020.

I år har vi trykket karttegn på kartene (unntatt på Rossheia) etter forslag fra noen av våre trofaste deltagere. Godt forslag som sikkert kan være nyttig for flere.

Det har i tillegg blitt mulig å registrere via en app – TURORIENTERING – som kan lastes ned til mobiltelefonen, for både iphone og Android.

Postene er i år fordelt på flere turer på 5 kart, Klepp, Rossheia, Dønnestad, Dollsvåg – Støle og Lømslandsheia.

Turer i turpakken