Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turorientering Tønsberg, Re, Horten

turer er tilgjengelig

Vel møtt til tur orienteringssesongen 2020.

OTO (Orienteringslaget Tønsberg og Omegn), Trollo og OK Horten har i flere år samarbeidet om turorientering. Vi har i år én felles konvolutt med til sammen 6 kart som kan lastes ned fra www.turorientering.no eller kjøpes i våre utsalgssteder (butikker).

Kontaktpersoner tur‐o:  OTO  Silje Island  916 89 629  siljeice@gmail.com  Solfengveien 7, 3122 Tønsberg  OTO 

Lars Hoff  958 04 478  larshoff1@gmail.com  ‐ 

Trollo  Gunnar Rustan  928 27 159  gunnar.rustan@gmail.com  Sørbyveien 1033, 3174 Revetal 

OK‐Horten  Ole Petter Ruud  414 68 407  ole.petter.ruud@gmail.com   Grendeveien 21, 3188 Horten 

Vi ønsker at alle som kan, oppretter en bruker på www.turorientering.no og registrerer poster digitalt. Har du  ikke digital tilgang, kan du sende tilbake pr post som tidligere, se respektive adresser over.  Det er 6 kart i årets Tur‐O konvolutt med til sammen 123 poster.   De fleste postene vil være ute i terrenget fra søndag 5.april til søndag 18.oktober.  For Skrim gjelder følgende: postene er ute fra mandag 1.juni og til søndag 27.september.  Det er fint hvis dere gir oss beskjed dersom dere ser at poster ikke er på plass som forventet, slik at vi snarest  mulig kan sette ut ny.   Det henstilles også til at det tas relevant hensyn i jakttida på høsten, avhengig av område og jaktomfang. Gjelder  spesielt Skrim. Og i den tiden korona‐viruset herjer, må vi alle følge myndighetenes smittevernregler. 

Parkering:  Vi har markert mulige parkeringsplasser på de fleste kart med en «P». Parkering på stikkvei til gård/hage bør  avtales med eier. Ikke parker på private veier, gårdstun, skogsbilveier eller på steder hvor du kan være til hinder  for ferdsel.   

Postene:  For hver post du finner samles det poeng. Hver post er gradert etter vanskelighetsgrad. Poengene er som følger:  1 poeng (grønn ramme på kartet = enklest), 2 poeng (blå ramme), 3 poeng (rød ramme) og 5 poeng (svart/grå  ramme), der 5 er vanskeligst. Vi bruker NOF sin gradering av turorienteringsturer i henhold til vanskelighets grad  som utgangspunkt. De «grønne» postene (1 poeng), kan være tilgjengelig med rullestol og barnevogn. Disse  postene finnes på Skrim Omholtfjell (12 stk) og enkelte av de andre kartene.   Alle postene er merket med oransje/røde og hvite postflagg. På postflagget er det påført postnummer og en  bokstavkode.   Bokstavkoden registrerer du på turorientering.no/ + aktuell klubb ut for postens nummer, eller du kan skrive i  tilhørende ramme på kartet som du returnerer ved sesongslutt (kopi).   Hvis postflagget eller poststolpen er fjernet, blir vi veldig glad hvis det gis beskjed til en kontaktperson 

Sesongavslutning:  Dersom smittevernreglene tillater det, blir det sesongavslutning for årets tur‐O i Sem samfunnssal,  tirsdag 27.oktober, kl.18.30. Her samles vi for å dele erfaringer fra årets sesong, dele ut diplomer, merker og  plaketter og ha utlodning. Det serveres kaffe, brus og kaker.  

Norges Orienterings forbund har følgende anbefalinger for TURORIENTERING:  Info pr. 27.mars 2020  Turorientering er et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og smittevernvennlig.   Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle‐ og bevegelsfriheten.   Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet  innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.   Da er turorienteringen, som tilbys av de fleste o‐klubber rundt om i landet et fint tilbud. Landets  turorienteringsarrangører forbereder nå rekordtidlig start av sine by‐ og skogstilbud.   Her kan du – alene eller sammen med familien fritt velge kart med et antall poster – etter egen dagsform, eget  tempo, vær og motivasjon.   Turorientering gir stor glede uansett når du velger å gå.   Du finner all informasjon om arrangører og tilbud her: www.turorientering.no. Det er gratis å registrere deg inn.  Det finnes gratis kart med poster de kaller vi «Grønne turer». Andre kart eller turpakke kan kjøpes på nett eller  ved et utsalgsted. Men husk at ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern  overholdes.   God tur på jakt etter poster😊   

 

 

Turer i turpakken