Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Hjortejakt i Melhus kommune fra 1. september

Det vil pågå jakt på hjort i området på søndre del av kartet Tjuvdalen, som ligger i Melhus kommune, fra 1. september. Post 81-96 ligger i Melhus kommune, og post 97 og 98 ligger så vidt i Trondheim kommune (tidl. Klæbu). Iflg. vår grunneierkontakt vil det pågå jakt 01.09-06.09 og to påfølgende helger:12-13.09 og 19-20.09. I tillegg kan noen jegere være ute på kvelden midt i uka.
Vi ber våre TUR-O-deltakere ta hensyn til dette, og helst besøke post 81-96 før 1. september.

Briller funnet ved post 70

Det er funnet et par briller ved post 70 nordøst for Damtjønna i Vassfjellet. Fås igjen hos Øistein Åsmul, Flatåstoppen 30, tlf. 916 72 449.

Svar på "Verdun på Skjøla"

Vi viser til innlegg 28.07.2020 ang. traktorveg med dype spor i stedet for sti sørover fra post 52 mot post 54. Dette forholdet ble vi oppmerksom på ved utsetting av poster 27.05 , og det ble opplyst om dette, og om ferskt hogstfelt mellom post 52 og 53, i e-post av 27.05 til TUR-O-deltakerne.
Dessverre skjer det hogst og utkjøring av tømmer i løpet av vinteren i områder hvor vi har planlagt plassering av poster. Det skjedde siste vinter også i Leinstrandmarka.
Materiell for TUR-O må gjøres ferdig i februar-mars. Kart og postbeskrivelse må være ferdig omkring 1. april for trykking, og TUR-O-konvolutter må være ferdig pakket like etterpå. I å ble TUR-O-konvoluttene lagt ut for salg 10. april, og vi fikk 20 bestillinger via turorientering.no i uka etterpå.
Vi prøver hvert år “å styre unna nye hogstfelt”, men det er vanskelig å holde kontroll med alle områder, og særlig med det som skjer litt utpå
vinteren. Hogging og tømmerkjøring kan dessverre skje etter at årets TUR-O-opplegg er gjort ferdig..

Post 30

Postflagget for post 30 var hengt opp på feil sted, men kom på plass på riktig sted mandag ca. kl. 17.

Post 51-75 ble satt ut i dag

Post 51-75 på kartet Skjøla ble satt ut i dag, 27.05.

Det er fortsatt en god del snø i terrenget, særlig i høyereliggende terreng sørover i området, men det er ganske godt framkommelig.
Stien sørover fra post 52 er maltraktert av hogstmaskiner.
Mellom post 52 og 53 er det et ferskt hogstfelt, der det på kartet er vist skog (hvitt).