Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Post 30 og 48

Post 30 var kommet på riktig plass nå.
Post 48 var på riktig plass, jeg sjekket i dag og jeg skjønner ikke hvordan jeg unngikk å se flagget. Jeg beklager!

Post 30

Postflagget for post 30 var hengt opp på feil sted, men kom på plass på riktig sted mandag ca. kl. 17.

Poster mangler

Når jeg står på postdetaljen mener jeg at jeg skal kunne se postflagget, men verken på post 30 sør i myr (grøftemøte midt i sirkelen) eller post 48 Pytt kunne jeg se noe postflagg? Er postene “glemt” hengt ut eller er de stjålet? Har andre funnet disse postene?

Post 51-75 ble satt ut i dag

Post 51-75 på kartet Skjøla ble satt ut i dag, 27.05.

Det er fortsatt en god del snø i terrenget, særlig i høyereliggende terreng sørover i området, men det er ganske godt framkommelig.
Stien sørover fra post 52 er maltraktert av hogstmaskiner.
Mellom post 52 og 53 er det et ferskt hogstfelt, der det på kartet er vist skog (hvitt).

POST 8

Mener posten ikke ligger mellom høyde punkter, snarere på et høyde punkt