Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen – Post – 38

Skullerudåsen

Ettermiddagstur ut fra Skullerudstua i lekkert vårvær. Først post 50, så til Plankeveien v/ Kruggmyr, sørover til Dølerud med kafferast på tunet. Deretter nordover via Rundvann til poster på Skullerudåsen.
Ei fin tid å rusle i marka, dette, kanskje den aller beste? Veldig bra at 2. periode postene allerede blir satt ut.

Rundt Nøklevann

Hadde en flott tur rundt Nøklevann i dag med et par avstikkere for å ta postene 38 og 39. Nydelige farger i skogen med lysegrønt løv mot mørke grantrær og et fint teppe av hvitveis under.

Årets Historiske Poster

Her er årets poster:
Ola Dilt: Historiske poster 2008

Post 36 Fagerholt:
Fagerholt er en nedlagt plass, som tidligere var under Trosterud gård og senere Sarabråten.
Plassen kan være ryddet så tidlig som på 1700-tallet, men de 2 siste stuehusene som ble revet i 1950-årene, var bygget i ca 1840 og 1904. Henrik Wergeland var av de faste gjestene her.
Johan Fagerholt med kone og barn var de siste som bodde på plassen, der de drev servering for turfolket. Plassen ble fraflyttet i 1950. Posten er plassert nord for en tidligere vaktbu som står der i dag.

Post 37 ”Utsikten” ved Lutvann
Få steder har du slik utsikt som her: Nordover Lutvann mot bebyggelsen på Romsås i det fjerne. Mot øst ser du kuppelen på Branntårnet, Haukåsen.
I Lutvann er det 2 øyer: Sydholmen og Nordholmen; disse kalles også hhv. Kristine og Ingeborg etter konsul Thomas J. Heftyes døtre på Sarabråten. Lutvann er et klart og flott vann, med største dybde 53 m. God bestand av røye. Lutvann var drikkevannskilde for Oslo frem til 1983. NB! Vis varsomhet pga stupene like ved posten, som er plassert vest for Utsikten.

Post 38: Plankeveien ved Kruggmyr
Plankeveien var hovedferdselsvei på 1700-1800 tallet for transport av planker og bord fra sagbrukene i Enebakk til Oslo. Traseen gikk via Rausjøen-Mosjøen-Skjelbreia-Eriksvann-Sør Elvåga-Langvann-Øgården-Nøklevann. Her ved Kruggmyr og ned mot Øgården ser vi rester etter steinfundamenter og denne gamle ferdselsveien, der 2000 kjørekarer og 5000 hester kunne være i arbeid. Ved Øgården var det skjenkestue. Posten er plassert på nedsiden av veien.

Post 39: Vannbassenget ved Sarabråten
Storhetstiden for Sarabråten var rundt 1900-tallet, da dette stedet var en senter for hovedstadens stormenn og sosietet. Forretningsmannen og konsulen Thomas J Heftye og senere sønnen Thomas T Heftye var vertskap her ved Nøklevann. Sistnevnte fikk bygget dette flotte bassenget i Hauktjernbekken som gav vann i frostfrie rør til husene.

Post 40: Dølerud
Dølerud var tidligere husmannsplass under Store Li ved Klemetsrud. Oslo Kommune kjøpte stedet i 1971, og stedet disponeres i dag av Bøler fritidsklubb. Farmoren til naturfotografen Sverre M Fjelstad ble født her i 1854. Posten er plassert ved en ruin øst for husene. Vis respekt for stedet og trå varsomt fram. Navnet kommer fra at plassen var ryddet av en døl- en som kom fra dalen.

Skrevet av Ola Dilt