Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Post 83

Fullstendig enig med Kjell Jan Myhrvold. Dette er en skikkelig plundrete post. Jeg kom blåstien fra Åmodtdammen og spaserte opp Skolemesteren nordfra. Akkurat der hvor stien begynner å gå nedover mot Djupdalen, saumfarte jeg på kryss og tvers nedover mot den gamle Isdalsløypa. Fant posten etter flere mislykkede forsøk. Ferden over nedre del av Dunderen mot siste post ved Mønevannsputten var derimot upåklagelig med mye åpen furuskog. Allright om posten hadde ligget her i grunnen, jf. nederste bilde. Det jeg etterlyser er større grad av kvalitetssikring når det gjelder postvalg og terreng.

LITT ROS OG RIS GENERELT:
De siste årene synes jeg at enkelte av Ola Dilts fjernposter har fått en tendens til å være ‘skrivebordsprosjekter’. Dette tror jeg er uheldig. Unødvendig strev og irritasjon for ferske diltere og barnefamilier på lang utflukt er opplevelser de burde vært spart for. Anmoder arrangøren om å legge fjernpostene på steder der prosjektansvarlig selv har vært ute i terrenget i løpet av de siste 4-5 årene. Fjernpostene er noe av det flotteste ved Ola Dilt. La dem gjerne være utfordrende, men ikke urimelig krevende. Steder der man virrer omkring i kratt og buskas kanskje opp mot en time, har etter min vurdering lite med orientering å gjøre. I skogområder der det er så tett at det ikke lenger er mulig å lese terrenget, blir det gjerne tilfeldigheter og flaks som avgjør om man finner posten.

Viser til SKOGTRIMS fjernposter arrangert av Østmarka OK. Fjernpostene her er riktignok mer kartmessig spredt enn Ola Dilts områdebaserte tilbud. Dette er ikke en nødvendigvis et fortrinn, men terrenget rundt postene deres er lesbart hele veien. Ta en titt på bildet aller øverst på siden. Det er tatt fra årets fjernpost i Skogtrim ved Åmodtdammen.😎