Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Brennvollan

turer stengte 20. sep

«Brennvollan», 1: 7500. (Post 1 – 20)

Terrenget er et typisk eldre seterdriftområde. Pga redusert beiting siste årene, er det en del gjengrodd, og noen stier er blitt utydelige. Postene er lagt opp i 2 «naturlige» runder, en runde sør for vollen og en runde nord for.

Begge rundene følger stort sett tydelige stier og tråkk, og posten ligger godt synlig - med unntak av noen få der du må gjøre noe korte avstikkere.

Høydeforskjellenmellom posten er fra ca 840 moh på den lågste i nedre runde, og til ca 915 moh på den høgste i øvre runden.

Det er noen oppsatte gjerder for beitedyr – men postene er plassert slik at det ikke er nødvendig å passere eller klive over disse.

Det er bomvei opp til området, men ikke kjør inn på vollen og det er fint om du parkerer på området som er angitt med «Parkering» ca 250 før vollen.

Turer i området