Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Brua over Randsfjordbanen

Det som finnes igjen av Randsfjorbanen markerer et skille mellom ytre og indre del av Eggemoen. Banen var ferdig i 1868, fra Hønefoss til Randsfjord stasjon på Jevnaker. Persontrafikk, som gikk med det som kaltes Linjebussen, ble nedlagt ca. 1960. Fram til 1984 var det kun godstrafikk på banen. Skinnegangen ligger enda i det meste av traseen, nær Jevnaker brukes den som gang- og sykkelvei. En rett strekning ved Marigård har vært brukt av NGO til justering av måle-instrumenter.
 

Turer i nærheten av kulturminnet

Ringerike Orienteringslag har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2020.