Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Kleivstua, Retthella 1:10000, 2005

turer stengte 5. okt

Målestokk 1:10000, utgitt 2005. Post 36-55, 300 poeng. Postene henger ute fra 1. juni til 5. oktober.

Ett av Hole og Ringerikes flotteste tur-områder. Både Kronprinsens, Dronningens og Kongens utsikt er innenfor kartet. Området byr på et variert terreng, middels til storkupert, men også med vakre myrstrekninger og tjern. Mange stier nær Kleivstua, nesten ingen i de indre områdene. Markering av stiene på kartet kan avvike en del i forhold til bruk og hogst siden kartet ble utgitt.

Adkomst bomvei (med avgift) fra Sundvollen opp Dronningveien. Stor parkeringsplass ved Kleivstua, og noe parkering ved paraglider-rampe lenger nede. Adkomst til fots opp Krokkleiva til søndre del, eller blåmerket sti som tar av til venstre et stykke opp i Krokkleiva, eventuelt gjennom Nordkleiva til nordre del, parkering ca 300 m. forbi Sundvollen hotell, på høyre side der Krokkleiva begynner. Den eldste ferdselsveien gikk stort sett der blåmerket sti gjennom Nordkleiva går. Sannsynlig kom Olav den hellige denne veien opp Lommedalen og Bukkebekkdalen, videre forbi Retthellsætra og ned Nordkleiva. Fra ca.1800 var den nye Bergenske kongevei gjennom Krokkleiva hovedveien fra Christiania, inntil veien over Sollihøgda kom i 1858. Langs Krokkleiva finnes en rekke informasjonstavler om aktivitet og hendelser.

Turer i området