Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sundvollen

turer stengte 16. sep

Kartet dekker området fra Sundvollen sørvestover på sør-siden av E16. Sti mot Mana-skaret fra Rørvikgår gjennon sørvestre ende av området. I sør-øst begrenset av bratt skråning opp mot Krok-skogen. En gjennomgående blå-merket sti fra Sundvollen tar av fra nederst i Krokkleiva og fortsetter utenfor kart-området til Nes i Hole. Det finnes en del kryssende stier og eldre tømmerslep, noen til dels lite synlige. For det meste skråner terrenget mot nord-vest. Mange steder finnes  tidligere utvinning av Ringeriks-heller. Parkeringsmuligheter angitt med P på kartet.

Deltakere med alle klipp rett er med i trekning im en premie. Kunngjøres her ved sesongavslutning.

Turer i området