Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Rond OL (Søndre Land)

sesongen er avsluttet

Rond o-lag ble stiftet i 1972 etter at o-gruppa i Fluberg I.L. og
Søndre Land O-lag slo seg sammen for å danne en ny spesialklubb for orientering.
ROND er det gamle norrøne navnet på Randsfjorden og var et navn som medlemmer fra begge de to moder-klubbene kunne enes om.

 

Stolpejakt og turorientering i regi av Rond O-lag 2018 sesongen

Rond O-lag har planlagt å tilrettelegge for stolpejakt i Søndre Land også dette året.

Laget vil sette ut stolper i to områder, i Hov/Fall -området og i Odnes-området. Stolpene i vår kommune vil bli utsatt tidlig i mai og være tilgjengelig for jaktstart til samme tidspunkt som i våre nabokommuner, Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Med forbehold om ei meget sein vårsmelting blir starten 12. mai. (Når dette leses i Kulturnytt, er vi i laget i gang med å sette ut stolpene).

Kartene vil bli sendt ut med posten og lagt ut i forretninger og på bensinstasjoner.

Turorienteringa i skogen planlegges i år lagt til områdene dekt av kartene: Hovde-Haraldsrud, Brennabakka og Attjern. Siden det per dags dato ligger store snømengder i de aktuelle terreng, og noen av områdene ligger noe ”dølint” til, planlegges oppstart i midten av juni. I bakliene særlig i Hovde/Haraldsrud og Attjern områdene tiner snøen særlig seint, så derfor en så sein oppstart. Eksakt tidspunkt gis på Rond O-lags hjemmeside, på Facebook og på plakater oppsatt rundt om i kommunen.

Deltakerkonvolutter vil som tidligere bli å få kjøpt på de vanlige steder i kommunen; nærmere informasjon på Facebook og på plakater.

Rond O-lag ønsker befolkninga i vår kommune mange flotte turer på jakt etter stoper og utsatte skogsposter. Lykke til!