Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Is-eksport fra Bårsrudtjern

Bårsrudtjern var viktig for iseksporten fra Nærsnes i perioden 1850-1961. Johan Bårsrud started med isskjæring på sin side av tjernet i ca. 1858, og Gabriel Klemetsrud startet like etter. Blokkene ble skjært i med spesielle issager i 22 tommers firkanter, senere 23-24 tommer og så tykke som isen var. De ble trukket opp med spesielle ishakker og fraktet med hest og isslådd (slede) til Nærsnesbukta i det som nå er skiløypa til Nærsnes. I nordenden av vannet lå Damstua, her bodde Johan Damstua og hans kone. Johan spesialiserte seg på sliping av issagene og kona solgte kaffe til isskjærere og kjørere fra den lille Damstua. En godt gjengrodd grunnmur kan forstsatt finnes hvis en leter seg fram fra pumpehuset. Bårsrudtjern var det eneste naturlige vann i Røyken som egnet seg til iseksport, noe som utviklet seg til en blomstrende industri. Isen fra Bårsrudtjern ble eksportert til hele Europa. I tillegg ble det anlagt en rekke kunstige dammer på Nærsnes, Ramton og Høvik.

Turer i nærheten av kulturminnet