Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Klokkarhagen

Storgård i eldre jernalder
Gårdsanlegget i Klokkarhagen består av fire hustufter, tre store gravhauger, gardfar (steingard) som skilte mellom innmark og utmark, en geil (fegate) mellom hus og utmark og en mengde rydningsrøyser som angir hvor åkerlappene lå. Gårdsanlegget mellom Nonsberget og Pålsberget består av tre hustufter, fire gravhauger, rydningsrøyser og groper. Nordøst for dagens gårdstun på Myklebust har det også ligget mange gravhauger, som imidlertid har blitt fjernet på grunn av dyrking i nyere tid.

Hustuftene fremstår som lave voller av jord og stein etter veggkonstruksjonene. Husene har lignet de som er rekonstruert i Jernaldergården på Ullandhaug. Et par av gravhaugene i Klokkarhagen er virkelig praktfulle storhauger. Det var svært få og velstående mennsker som va en slik begravelse forunt. Gårdsnavnet Myklebust, som betyr "storgarden", vitner også om velstand, og at området har vært attraktivt og grøderikt. Stedsnavn kan være svært gamle, og dette gårdsnavnet kan ha røtter helt tilbake til folkevandringstiden og ødegårdsanleggene her.

Turer i nærheten av kulturminnet

Sandnes IL - SkogsGauken har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2020.