Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Spillum IL (Namsos)

Spillum IL (Namsos) har ingen aktiv sesong med info enda. Kontakt gjerne Spillum IL (Namsos) på e-post omjosund@online.no for å opplyse om dette.

TURORIENTERING 2016

Spillum il, o-gruppa, vil også i år ønske deg velkommen som deltaker i lagets Tur-O-opplegg, som er det 37. i rekken.

Postene er i år satt ut i Spillumsmarka (25 poster) og på Fuglhaugent (20 poster felles med NOK).

VENNLIGST KLIPP IKKE I POSTFLAGGET!

Skulle du komme over poster hvor noe mangler eller er ødelagt, så si fra til Ole Jørgen Mjøsund (99106541), Eirik Sævik  (97160646) eller Hans Olav Barstad (95817902). Får du til å reparere noe selv, setter vi pris på at du gjør det.

Postene vil stå ute til og med søndag 11. september.

PARKERING OG HENSYNET TIL GRUNNEIERNE
På kartene er det lagt inn anbefalte parkeringsplasser for deltakerne i årets Tur-O. Parker bilen slik at den ikke er til hinder for grunneiernes arbeid i skogen eller på jordene. Det kan godt foregå skogsdrift og annen aktivitet i skogen også på sommers tid.

OBS! Ferdes ikke over dyrket mark eller plantefelt (plantefelt er definert som dyrket mark i følge Friluftsloven). Uvettig framferd slår tilbake på oss selv.

FERDSEL I NATUREN
Ferdes varsomt, ta hensyn til plante- og dyrelivet, forstyrr ikke viltet unødvendig, bryt ikke kvister og sleng ikke fra deg søppel.
Kort sagt: La ingen merke at du har vært der!

POENGER – MERKER – PLAKETTER
I årets Tur-O kan det til sammen samles 285 poeng.
Poengkrav til de ulike merkene:
                                                T.o.m 12 år                F.o.m 13 år

Gullmerket                                             220                290
Sølvmerket                                            170               220
Bronsemerket                                        120               170

Tur-O-plaketter i bronse, sølv og gull oppnås etter å ha greid gullmerket henholdsvis 5, 10 og 15 år. Det er egne plaketter etter 20, 25, 30 år osv., så det er bare å holde på!

DELTAKERKONVOLUTTEN
Denne inneholder nødvendig informasjon, kart med postene påtrykt, bilder fra de tre postene som inngår i fotokonkurransen og deltakerkort/klippekort for én deltaker. 
På grunn av økte kostnader (påtrykking av poster, tur-o-avgift til forbundet med mer) måtte vi for et par år siden heve deltakeravgifta til kr. 100,- for komplett deltakerkonvolutt og til kr. 30,- for ekstra kontrollkort. Vi håper vi kan holde kostnadene på dette nivået de nærmeste årene.

KONTROLLKORT
Når du er ferdig, kan kontrollkortet leveres til Ole Jørgen Mjøsund, Eirik Sævik eller Hans Olav Barstad.

Ha en god Tur-O-sesong også denne sommeren!

Hilsen Orienteringsgruppa